Aha-upplevelser och arbetsglädje. Civilingenjör, kirurg, bilmekaniker, jurist … Planerna för framtiden är klara men vägen dit inte alltid självklar för många av de duktiga eleverna på Hjällboskolan. Därför ställer medarbetare på Kretslopp och vatten upp som mentorer och extralärare en gång i veckan för de elever som har bäst betyg i matematik. Tillbaka får de aha-upplevelser, arbetsglädje och på sikt förhoppningsvis nya arbetskamrater.

– Hej Nils! Vet du vad Pythagoras sats är? Kom här så ska jag förklara för dig! säger eleven Ornina Marcos Yousif glatt när hon får syn på Hjällboskolans rektor Nils Kaiser.

4D06.jpg
Det är måndag eftermiddag, efter skoltid, och i den kommunala förvaltningen kretslopp och vattens lokaler i Hjällbo sitter tolv elever från årskurs 8 och 9 frivilligt och räknar matte för glatta livet. I dag har de hjälp av ingenjörerna Anna Ohlin och Emelie Ahlenius, som under två intensiva timmar går runt och förklarar och inspirerar till nya sätt att tänka i matematikens förunderliga värld.

– Det är jätteroligt! Särskilt när man får höra det där härliga ”Jahaaa…!”, när man lyckats hjälpa eleven att förstå någonting nytt, säger Anna Ohlin, som till vardags arbetar som projektingenjör på kretslopp och vatten i Hjällbo.

Det här är sjätte måndagen i rad som gänget från Hjällboskolan kommer för att inspireras att ta ytterligare kliv i sitt kunnande och intresse för matematik och naturorienterande ämnen.

Två gånger har man åkt iväg på studiebesök, till Alelyckans vattenverk och Kretsloppsparken, och nästa måndag är det sista tillfället för just det här gänget elever. Efter höstlovet är det tolv nya som får chansen. Alltihop för att Emma Hansryd, enhetschef på kretslopp och vatten, till slut äntligen gjorde verklighet av en idé hon gått och burit på i över ett år.

Saknade en dimension
– Som förvaltning är vi ju en del av Göteborgs Stad och gör många viktiga saker, men jag saknade ändå någon ytterligare dimension i vårt arbete. Här på vårt kontor i Hjällbo jobbar närmare 90 personer, som är civilingenjörer och naturvetare och har någon form av tekniska arbetsuppgifter, men vi har till exempel ingen kontakt med socialtjänsten, trots att vi delar reception med både dem och polisen här i huset, säger Emma Hansryd.

Samtidigt har hennes egen organisation, som sysslar med utveckling och projekt, en ständig utmaning i att rekrytera personal med rätt kompetens, en erfarenhet man delar med många arbetsgivare inom tekniska yrken.

3840.jpg
– Vi måste alla hjälpas åt för att få fler unga att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, och jag funderade på om inte vi på kretslopp och vatten skulle kunna erbjuda vår kompetens till Hjällboskolan på något sätt. Men jag var osäker på hur de skulle uppfatta det, om de skulle tycka att vi la oss i eller kommer och stör, säger Emma Hansryd.

Ville satsa på de duktiga
Inget kunde vara mer fel, visade det sig, när Emma till slut tog mod till sig och kontaktade Hjällboskolans rektor Nils Kaiser.

– Jag blev såklart väldigt glad, för vi önskar inget annat än att ha så mycket kontakt med andra verksamheter utanför skolan som möjligt, säger Nils Kaiser, som direkt formulerade ett önskemål för samarbetet med kretslopp och vatten.

– Vi har redan ett samarbete med stiftelsen Läxhjälpen, som framförallt stöttar elever för att uppnå godkända betyg, och ett annat med bostadsbolaget Poseidon, som sponsrar studiebesök och utflykter och dessutom finansierar en tjänst som integrationsvägledare. Nu såg jag chansen att äntligen få göra något för våra duktigaste elever, som annars lätt hamnar lite i skymundan, säger Nils Kaiser.

3E88.jpg
Tankarna resulterade i ett upplägg som påminner om ”traditionell” läxhjälp, men som egentligen är precis tvärtom: de tolv elever i årskurs 8 och 9 på Hjällboskolan som har högst betyg i matematik fick erbjudandet att ingå i en grupp som vid sju tillfällen á två timmar får hjälp av kretslopp och vattens medarbetare att fördjupa och förbättra sig ytterligare i matematik.

Drömyrke: jurist
– För mig har det varit jättebra, säger Ornina Marcos Yousif, som skojade med rektorn tidigare och erbjöd sig att förklara Pythagoras sats för honom.

– Jag gillar matte och tycker ofta att det är för lätt i skolan, så jag vill gärna ha lite mer avancerade uppgifter. Jag förstår att lärarna framförallt koncentrerar sig på de elever som har svårt, för det är ju viktigt att alla ska klara godkänt, och då är det ju bra att jag och andra som tycker att matematik är lätt och roligt får hjälp på annat håll, fortsätter Ornina, som själv går i 9:an och har fullt upp med att fundera på vilket gymnasieprogram och vilken skola hon ska välja för att bäst förbereda sig för sitt drömyrke: jurist.

Rektorn Nils Kaiser, som tillsammans med lärarna Malin Orwén och Berit Karlsson gått uppifrån och neråt i betygslistan när de frågat eleverna om de vill delta, ser samarbetet i ett vidare perspektiv än att bara lära ut matematik.

– Det är ju väldigt bra att eleverna kan sitta här två timmar i veckan och verkligen koncentrera sig och räkna mer avancerat än de annars skulle, men det är också oerhört viktigt att de får komma utanför skolan och träffa människor som de annars troligen aldrig skulle möta. Våra elever, precis som många andra ungdomar i den åldern, vet egentligen ganska lite om andra platser och yrken än de som de har närmast sig i vardagen, så att få en inblick i vilka andra möjligheter och vägar det finns att ta är guld värt, säger Nils Kaiser.

Visar på möjligheter
På samma sätt resonerar Emma Hansryd för sin personals räkning.

– Det är ju såklart roligt och givande för oss om vi kan fungera som förebilder för eleverna, och visa att vi ”bara” är helt vanliga människor som också gillar matte och har utbildat oss. Det är inget konstigt och absolut inget omöjligt, och kan man vara med att påverka unga människor till att förstå det så ger det ju en dimension i ens yrkesliv som är omöjlig att få annars, säger Emma Hansryd, som får medhåll av kollegan Emelie Ahlenius när hon avslutat dagens ”lektion”.

– Jag har faktiskt arbetat som volontär med läxhjälp tidigare och tycker att det här upplägget är jättebra. Inte minst för en själv! Man får tänka till och inse att eleverna till exempel är betydligt snabbare på huvudräkning än vad jag är, och vi pratar om allt från matematik till gymnasieval. Det känns verkligen som att vi gör en viktig insats!

47DE.jpg
Viviann Hormez och Alms Moshi förklarar för Emma Hansryd hur de tänker konstruera en öppningsbar bro och vilken budget som behövs för att göra det.