På svenska och finska. Nu kan Hjärntorgets användare lyssna i stället för att läsa. Den 27 januari lanseras en funktion som omvandlar text – allt från scheman till bifogade filer – till tal. Något som kan vara ett hjälpmedel för många, inte minst för alla med olika slags lässvårigheter.

På stadens hemsida goteborg.se har man sedan länge kunnat få de flesta texter upplästa för sig. För fyra år sedan var Göteborgs Stad först i världen med att kunna erbjuda sina skolelever talmejl. Nu har turen kommit till de pedagogiska verksamheternas it-stöd Hjärntorget.

IKT-utvecklaren Stefan Dellenborg på GS Utbildningar anser att ”det talande Hjärntorget” fyller ett stort behov.

− I genomsnitt har 20-25 procent av svenskarna svårigheter att läsa av olika skäl. Det finns de som är synskadade eller har kognitiva handikapp, som till exempel elever i särskolan, men också många med ett annat modersmål än svenska har lättare att uppfatta talad text, säger han.

Tre sätt att lyssna
Nästan all text på Hjärntorget går att omvandla till ljud. Framför allt handlar det om den kommunikation och information som förmedlas mellan lärare, elever och vårdnadshavare.

Det finns tre verktyg att använda för den som vill lyssna till texterna.

− Vill man få en hel text uppläst för sig trycker man på lyssnaknappen. Vill man bara höra delar av texten markerar man den först med ett markeringsverktyg, säger Stefan Dellenborg.

− Det går även att få dokument upplästa för sig, till exempel bifogade filer, med hjälp av det verktyg som kallas dokumentuppläsaren.

Planer på fler språk
Talstödet är internetbaserat, så inga installationer krävs för att använda det. Det ska fungera i alla webbläsare och operativsystem oavsett om man har en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Än så länge finns funktionen på svenska och finska, men fler språk är redan på gång.

− Vi har satt ihop en tio-i-topp-lista med de vanligaste språken i Göteborg. Nu vet vi rent tekniskt hur man lägger till språk. Min gissning är att nästa blir engelska, säger Stefan Dellenborg.

”Skarpt läge som gäller”
Men innan en vidareutveckling kan bli aktuell ska talstödet lanseras i nuvarande form.

− Vi har testat det lite på en skola, men nu är det skarpt läge som gäller. Det kan finnas en del ”barnsjukdomar”. Vad händer till exempel om det är många som vill använda det samtidigt? Först när vi är igång i full skala kan vi se vad som behöver åtgärdas.