Unikt webbaserat hjälpmedel med ”extra allt”. Skriv en text på svenska, få den översatt och sedan uppläst på ett annat språk var du än befinner dig och från vilken plattform som helst. Så kan man sammanfatta Hjärntorgets senaste verktyg Skriv/Tal/Översätt.

2BC0.jpg
Plattformen Hjärntorget för Göteborgs olika pedagogiska verksamheter har fått ett unikt multiverktyg för att skriva, läsa, översätta och förstå text. Hjälpmedlet Skriv/Tal/Översätt är speciell framtaget för personer med läs- och skrivsvårigheter men kommer att underlätta för många.

Stefan Dellenborg, IKT-utvecklare på GS Utbildningar (tidigare gymnasiesärskolan), är en av dem som varit med och utvecklat det nya verktyget:

‒ Hela 20 procent av vår befolkning behöver någon form av läshjälp. Det kan bero på allt från nedsatt syn till dyslexi och kognitiva funktionsnedsättningar, säger han.

Skriv/Tal/Översätt är ett verktyg med ”extra allt”. Det har en inbyggd talsyntes som kan läsa upp text på svenska, engelska, finska, arabiska, spanska, franska, polska, och tyska. Verktyget har inställningar för läshastighet och uppläsning av bokstav, ord eller mening.

Även stöd till föräldrar
För dyslektiker finns ett specialutformat typsnitt som underlättar läsningen. Det finns även läslinjaler och en funktion som skuggar omkringliggande text för att elever med koncentrationssvårigheter lättare ska kunna fokusera på den del de läser.

Hjälpmedlet Skriv/Tal/Översätt är främst ett pedagogiskt verktyg som är tänkt att användas i undervisningen, men Stefan Dellenborg menar att det finns många fler användningsområden.

‒ Nu kan till exempel vårdnadshavare med bristande kunskaper i svenska få texter från skolan både översatta och upplästa på sitt eget språk. Det ger dem en helt annan chans att hänga med i barnens skolgång, vilket gynnar barnen.

I Skriv/Tal/Översätts verktygslåda finns också möjlighet att formatera text och få hjälp med rättstavning, ordprediktion och uppslagning av ord. Och en talande miniräknare för alla språken.

‒ Det är ett paket med funktioner som inte finns någon annanstans.

Lätt att använda
Hjälpmedlet är även unikt genom dess tillgänglighet menar Stefan Dellenborg. De appar med talsynteser som redan finns har avancerade nedladdningsprocesser och det behövs flera inloggningsuppgifter.

‒ Du måste gå via Google och då krävs webbläsaren Chrome som man kanske inte har nedladdad, och sedan måste du ha ett konto för att ladda ner appar. Det är en väldigt komplicerad process för många.

Eftersom Skriv/Tal/Översätt är ett webbaserat verktyg kan du börja använda direkt efter du loggat in på Hjärntorget.

Du kan även använda det utanför Hjärntorget. När du sparat ner en genväg bland favoriterna i din webbläsare öppnar du bara Hjärntorget när du är på en sida. Sedan kan du till exempel få sidans innehåll översätt i text eller uppläst på det språk du valt.

Stefan Dellenborg konstaterar att Skriv/Tal/Översätt har oändliga användningsmöjligheter. Det faktum att även bifogade filer går att få upplästa då det finns stöd för formaten PDF, officepaketet, open office och epub gör att det till exempel går att få en e-bok på svenska uppläst på arabiska.

‒ Eller en variant som jag inte hade tänkt på med som en språklärare berättade om. Hennes elever använder verktyget för att få hjälp med svåra franska uttal.