Hjärntorget heter Göteborgs Stads nya gemensamma it-system som i veckan börjar introduceras i Göteborgs skolor. Här ska det bli lättare för elever, skolpersonal och anhöriga att kommunicera och utveckla lärandet med alla data-funktioner samlade på ett ställe. Det gamla Kunskapsnätet ska vara utfasat senast nästa höst.

– Det går inte att blunda längre, nu är det snart 2010 och det finns knappt någon kunskapsintensiv verksamhet i världen som inte har den här digitala nivån. Så nu är det hög tid för alla Göteborgs skolor att ta klivet också, säger Stefan Osla, projektledare på Göteborgs Stads center för skolutveckling.

Kan utvecklas och byggas ut

”Hjärntorget” är en så kallad it-plattform där i princip alla skolans behov av data-funktioner samlas på ett och samma ställe.

Administrativa funktioner för närvaro, schema och kommunikation med hemmen finns i samma system som de mer pedagogiskt inriktade, det vill säga funktioner där elever, anhöriga och pedagoger kan ta del uppgifter, inlämningar, planering, individuella utvecklingsplaner och portfolios.

– Hjärntorget kommer att vara en högst levande portal som hela tiden utvecklas och byggs ut med funktioner efter hand som behoven uppstår, säger Stefan Osla.

Stadsdelarna bestämmer start och takt

Från och med den här veckan kan alltså Göteborgs samtliga skolor, från för- och grundskolor till gymnasier och vuxenutbildningen, börja använda Hjärntorget, men det kan skilja en del mellan olika stadsdelar när man verkligen tar klivet in.

– Det gamla systemet som kallas Kunskapsnätet ska vara utfasat senast hösten 2010, så stadsdelarna har fram till dess på sig. Det är nog troligt att många väntar tills terminsskiftet och därefter släpper in användare allt eftersom man utbildat personalen och har fyllt funktionerna med relevant innehåll, säger Stefan Osla.

Fördelen med att ha ett gemensamt IT-stöd för hela kommunens skolverksamhet är dels att det är mer kostnadseffektivt, men framförallt att det underlättar den dagliga verksamheten, inte minst när elever och personal flyttar mellan olika skolor.