4 mars sista dan. Alla som går första året på gymnasiet eller introduktionsprogrammen och är folkbokförda i Göteborg har chans att få ett feriejobb inom Göteborgs stad. 1.500 platser lottas ut i slutet av mars. Ansökan, som görs digitalt, ska vara inne senast måndag 4 mars.

Feriejobben pågår under knappt fyra veckor i någon av Göteborgs stads stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar, bolag, föreningar och stiftelser. De flesta jobben finns inom vård och förskola, men också inom vaktmästeri och fastighetsskötsel.

Alla som går första året på gymnasiet eller på introduktionsprogrammen och är folkbokförd i Göteborg kan söka.

Något färre platser i år
– Även de som går årskurs två på vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet är behöriga att söka. Elever från dessa program är dessutom garanterade jobb. Det beror på att det finns ett rekryteringsbehov inom de yrkena, säger Helen Lilled på arbetsmarknadskontoret vid park- och naturförvaltningen.

Förra året sökte 2.886 gymnasieungdomar till 1.550 platser. I år är antalet feriejobb något färre – 1.500.

– När vi lottat fram vilka som får feriejobb matchar vi ihop dem med de olika platserna. Resvägen ska vara rimlig och vi har också ett uppdrag att så långt det går placera pojkar på kvinnodominerade arbetsplatser och tjejer på mansdominerade, säger Helen Lilled.

Ansökan ska vara inne 4 mars och lottningen sker 25 mars.