Politiker, forskare, tjänstemän, näringslivsrepresentanter - och framför allt 690 högstadie- och gymnasieelever. På torsdagen kommer de alla till Universeum för att debattera vårt sätt att slösa med de resurser som egentligen inte är våra.

Vetenskapscentrat Universeums återkommande framtidsdagar riktar nu allt sitt intresse mot hur vi i västvärlden i allmänhet – och Göteborg i synnerhet – kan ta ett större ansvar för det vi brukar kalla vårt ekologiska fotavtryck. Det vill säga: hur mycket av produktiva land- och vattenområden vi använder för att producera de resurser som vi sedan konsumerar.

Att vi tär på kapitalet råder det ingen tvekan om. Men vad gör vi åt det? Det är frågorna som söker sina svar under torsdagens rubrik: ”Sätt spår i framtiden, nu”.

Framtidsvisioner på minimässa

– 32 högstadie- och gymnasieklasser har jobbat kring det här temat. Först fortbildade vi deras lärare, sedan har klasserna har kommit hit. Därefter har de själva arbetat fram ett antal framtidsvisioner som de presenterar nu på torsdag, säger Ramiro Fuentes som är projektledare för Framtidsdagen.

Dagen inleds med en minimässa i foajén där en lång rad olika framtidsvisioner lanseras. Under förmiddagen möts åsikter från olika håll i fem rundabordssamtal där en moderator, tre experter och 18 elever samlas kring varje bord.

Arrangemanget fortsätter sedan med en paneldebatt där argumenten vässas ytterligare. Under ledning av Universeums moderatorer Johannes Molin och Dorotea Blank debatterar: Anders Källström, VD för Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Monica Selin, Västra Götalandsregionen, Peter Wenster, Sveriges kommuner och landsting, Peter Roberntz, Världsnaturfonden samt Kajsa Lidén och Louice Zbieg från Lerumsgymmnasiet.