Uppsatstävling på temat tolerans. Danska författaren Janne Tellers bok ”Om det var krig i Norden” har under hösten varit underlag för skolarbete på olika högstadier runt om i Göteborg. Nu har alla klasser som arbetat med boken chansen att delta i en tävling och vinna 15.000 kronor.

Tidigare under hösten har Center för skolutveckling i samarbete med Teskedsorden försett högstadieskolor i Göteborgs alla stadsdelar med boken ”Om det var krig i Norden”.

Sammanlagt 1.500 böcker har delats ut och nu utlyser Teskedsorden i samarbete med stiftelsen Torgny Segerstedts minne en uppsatstävling kopplad till bokens tema och frågor som rör tolerans, medmänsklighet, empati och utanförskap.

− Det kallas för uppsatstävling, men begreppet uppsats ska tolkas fritt. Det kan vara en novell, en sång, en teater eller en dans. Det är upp till eleverna att välja hur de vill gestalta de tankar som väckts under arbetet med boken, säger Jan Mellgren på Center för skolutveckling.

”Det skulle kunna vara jag”
I boken vänder författaren Janne Teller på perspektiven. Den är utformad som ett pass och går ut på ett tankeexperiment där vi ska föreställa oss hur det skulle vara om det var krig här, i Sverige. Om det var vi som tvingades att leva som flyktingar.

− Boken griper tag i läsaren eftersom man inser att det skulle kunna vara jag, min familj och mina kompisar som måste fly. Det skapar förutsättningar för diskussioner om att möta andra kulturer med respekt och om betydelsen av demokrati och fred, säger Jan Mellgren.

Senast den 18 februari 2013 ska klassens bidrag ha skickats in till Teskedsorden.