Utskick och bättre hemsida ska bidra. 1 oktober öppnar kandideringen till ungdomsfullmäktige. För den som är 12–17 år och vill vara med och påverka i Göteborg är det dags att fundera på en hjärtefråga och ställa upp i valet. ”Förutom gemenskap och inflytande får ledamöterna i ungdomsfullmäktige kunskap och förståelse för hur politik fungerar”, säger Fredrika Ideblad, samordnare för valet.

Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsområden i Göteborg. Fullmäktigeåret börjar 1 januari och då ska nya och omvalda ledamöter ta plats. Valet hålls varje år i mitten av november och nu är det dags att kandidera för att bli en av dem som det går att rösta på.

– Det var nästan 150 personer som kandiderade förra året. Vi hade ungefär lika många som inte fullföljde sin kandidatur. I år har vi utvecklat sidan för att kandidera och hoppas att fler kommer fullfölja sin kandidatur, säger Fredrika Ideblad.

”Många är engagerade”

Anledningen till att så många inte fullföljde handlade till bland annat om tekniska svagheter på ansökningssidan. Sidan har nu justerats och förhoppningen är stor att många fler kommer att kandidera i år.

– Vi upplever att många är engagerade. En rapport från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som kom förra året visar att vi har en engagerad ungdomsgeneration. Så det handlar om hur vi vuxna stöttar och peppar att göra något av det engagemanget.

Den som kandiderar ska vara folkbokförd i Göteborgs Stad och vara mellan 12 och 17 år. Vill du kandidera gör du det via ungdomsfullmäktiges hemsida där du registrerar en profil. Därefter skickas en inloggning till din mejl.

– Sedan är det bara att skapa sin kandidatprofil. Ett svenskt personnummer krävs för att registrera en profil, men det går också att få hjälp med en manuell registring. Den som kandiderar skriver en slogan och en förklarande text där du beskriver vad du brinner för och vilka frågor du kommer att driva i ungdomsfullmäktige om du blir invald.

Kommer från hela Göteborg

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige kommer från hela Göteborg med en representation från alla fyra stadsområden, som procentuellt överensstämmer med hur mång unga som bor i området.

– Däremot behöver man inte kandidera i det stadsområde man är folkbokförd. Det kan ju vara så att man går i skola i ett annat område eller har föräldrar som bor i olika stadsområden, säger Fredrika Ideblad.

Alla får utskick

För att få fler att kandidera i år har Göteborgs Stad även gjort andra åtgärder. En film för ”digitala klassbesök” har till exempel spelats in, efter önskemål från bland annat grundsärskolan. Filmen bygger på material som efterfrågats från elever och kontaktpersoner på skolorna.

– Med en film kan de stanna upp, prata, och fortsätta när de själva vill. De kan också ta ”besöket” precis när de själva önskar.

Valdeltagandet och kandideringen har varierat stort mellan olika skolor. Vissa har haft 85 procents valdeltagande, medan andra har haft noll, berättar Fredrika Ideblad. I alla kommunala skolor är det obligatoriskt att arbeta med valet till ungdomsfullmäktige och hur det arbetet ser ut skiljer sig utifrån skolornas förutsättningar och ambitioner.

För att nå röstberättigade som går i skola utanför Göteborg kommer vi i år att skicka ut information till alla i röstlängden då valet pågår.

Vad kan den som kommer in i ungdomsfullmäktige förvänta sig?

– Man kommer in i ett sammanhang där man kan påverka, driva de frågor som är viktiga och man kan hitta andra som också är engagerade och vill var med och förändra. Tillsammans blir man starkare och kan få sin fråga lyft på olika sätt. Man får också kunskap och förståelse för hur politik fungerar. Tjänstepersoner och politiker i staden tar del av de ungas synpunkter och inspel och det bidrar till att de kan ta bättre beslut.

Här nedan kan du se filmen om ungdomsfullmäktige: