Bygger lärmiljö med utepedagog. På många förskolor får barnen odla både inomhus och utomhus. På förskolan Klåvavägen i Hovås har rektor anställt en utepedagog med särskilt uppdrag att med barnen utforska odling, hållbarhet och natur. Tillsammans har de byggt upp en helt ny lärmiljö på gården.

Förskolläraren Cissi Wennerbäck jobbar med barnen på alla avdelningar på förskolan Klåvavägen 77. Hon tar med barnen ut i mindre grupper för att undervisa kring hela kedjan av odling, från jord till bord.

– Tillsammans undersöker vi processen från frö till färdig grönsak och sätter den i relation till hållbarhet, säger Cissi Wennerbäck.

Ny lärmiljö med bidrag från miljömålsmiljonen
Förskolan Klåvavägen har under året haft naturvetenskap och teknik som fokusområde.

– På förskolan finns ett växthus som jag tyckte kunde utnyttjas bättre för att få ytterligare en lärmiljö på förskolan, säger Camilla Dahlén, rektor.

Camilla Dahlén ansökte om pengar från miljömålsmiljonen från miljöförvaltningen för att kunna sätta upp ett staket och köpa in odlingslådor, växter, jord och annat som behövs till odlingarna.

– Nu när vi fått staketet på plats får odlingarna vara i fred och det är enklare att ta med en liten grupp i taget för att hinna visa och prata med barnen i lugn och ro, säger Cissi som anställts som utepedagog för att tillsammans med barnen utforska odling och naturen.

Väcker nyfikenhet och sprider kunskap
Pedagogerna undervisar barnen i natur och miljö, men framför allt handlar det om att väcka barnens intresse.

– Målet är att väcka barnens nyfikenhet och sprida kunskap. Barnen ska få förundras över växter, djur och egenodlade grönsaker på förskolans egen utegård, säger Camilla.

På Klåvavägen 77 finns odlingslådor och växthus, insektshotell, varm- och kallkompost, fruktträd, bärbuskar och blommor som drar till sig insekter. Dokumentation på staketet visar vad som växer och vilka fåglar som kan ses vid fågelbordet.

– Vi vill att barnen ska få uppleva dofter, smaker och färger. Vi utforskar natur och djur med hjälp av förstoringsglas, kikare och insektsburkar. Vi har webb-ägg som kopplas till en läsplatta så att många kan se förstoringen samtidigt, säger Camilla.

Pedagogerna väljer grönsaker och växter som väcker nyfikenhet på grund av dess färg eller form. Barnen får undersöka växternas uppbyggnad och funktion och pedagogerna använder dem också i estetiska undervisningssituationer, som att måla och göra färgtryck.

– Vi kan inte odla så mycket att det räcker åt alla att äta, men tillräckligt för att kunna använda i undervisningen, säger Cissi.

Från jord till bord
Förskolan samarbetar med köket för att kunna visa barnen hur de egenodlade ekologiska grönsakerna blir mat på tallriken. Förra året odlade de exempelvis squash, sallad och örter som barnen fick lämna till köket för att laga till och servera.

– Ofta sår vi frön som vi har tagit från grönsaker eller frukter vi äter på förskolan. Vi driver upp skotten inomhus under vintern och planterar sedan ut. I år har vi bland annat planterat pumpa, gurka och tomater, säger Cissi.

Pedagogerna dokumenterar vad som görs i text och bild, så att barnen kan påminnas om hur det såg ut tidigare och förstå vad som hänt.

– När vi odlade solrosor förra året plockade vi ut frön och sparade. När vi tog fram solrosfröna för att göra fågelmat under vintern kunde vi titta på bilderna för att minnas hur solrosen såg ut när den blommade och när vi plockade frön, säger Cissi.

I läroplanen är ett av målen att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen, naturens olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Förskolan arbetar efter Göteborgs Stads miljömål, exempelvis målet att Göteborg ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter.

– Vi vill också att vår förskola ska bidra till att skapa social hållbarhet. Vi vill väcka intresse för hur vi alla kan jobba tillsammans för en hållbar värld. När barnen skapar och erfar ser vi att de sprider kunskap och erfarenhet mellan varandra och till sin hemmiljö, avslutar Camilla Dahlén.

 

 

 

Patrik Rosell

<br>Förskoleförvaltningen