Systematiskt kvalitetsarbete gav resultat.  Hvitfeldtska gymnasiet utses till Årets skolbibliotek 2020 av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Det får utmärkelsen bland annat för bibliotekariernas nära samarbete med lärarna och deras förankring i aktuella kursmoment.  

Karin Wessman är en av två skolbibliotekarier på Hvitfeldtska gymnasiet. Foto: Anne-Louise Wensberg

Redan tidigare i år uppmärksammades Hvitfeldtska gymnasiets skolbibliotek när de, tillsammans med Schillerska gymnasiet, fick utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet DIK. Nu blir alltså Hvitfeldtskas bibliotek även Årets skolbibliotek 2020.

”Nästan lite overkligt”

− Det känns helt fantastiskt och nästan lite overkligt, säger Karin Wessman.

Hon är en av skolans två skolbibliotekarier som tillsammans med två biblioteksassistenter genomför ett systematiskt kvalitetsarbete på Hvitfeldtskas bibliotek.

− Det har funnits en uttalad målsättning från skolans ledning att utveckla bibliotekets verksamhet. Det tror jag har varit avgörande för att vi skulle lyckas att få den här utmärkelsen.

Det är Nationella skolbiblioteksgruppen, med representanter från bland annat Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och Svensk biblioteksförening, som delar ut priset varje år. När juryn väljer skola tittar de bland annat på hur ledningen involverar skolbibliotekens verksamhet och på vilket sätt den är en del av skolans övriga pedagogiska arbete när det kommer till läsfrämjande, värdegrundsarbete samt informationssökning och källkritik.

Nära samarbete med lärarna

Karin Wessman berättar att Hvitfeldtskas sätt att organisera biblioteksverksamheten skapar de förutsättningar som krävs för ett nära samarbete med lärarna. Bibliotekarierna är ofta ute i klassrummen och undervisar, deltar i utvecklingsgrupper och ämneslärargrupper och har ett biblioteksråd som de håller i tillsammans med två rektorer.

− Vi är en självklar del av det pedagogiska arbetet och när det är dags för en klass att få undervisning i till exempel källkritik eller informationssökning vänder sig lärarna till oss. Tillsammans planerar vi och behovsanpassar undervisningen till den specifika klassen innan vi möter eleverna.

Karin Wessman tror att skolbibliotekariernas arbete ser väldigt olika ut på olika skolor.

− Jag är övertygad om att ambitionerna finns men det krävs en rektor och ledning som pekar med hela handen, sätter upp mål, utvärderar och formulerar nya mål för att man ska lyckas, säger hon.

Pandemin skapade nya arbetssätt

Precis som den vanliga gymnasieundervisningen fick skolbiblioteken ställa om sitt arbete i våras på grund av pandemin. Övergången till en digitalt baserad verksamhet gick bra.

− Min bibliotekariekollega fick en fråga om hur det går och svarade att det är ”business av usual”. Lärarna hörde av sig när de behövde oss och vi spelade in undervisningen och la upp material digitalt.

Den smidiga omställningen tror Karin Wessman bidrog till att de blev Årets skolbibliotek.

− Det visade vad man kan åstadkomma när det finns etablerade och fungerande samarbeten på skolan.

Undervisningen blir mer flexibel

En del av de nya uppläggen kommer de behålla även när pandemin är över. Möjligheten att kombinera klassrumsundervisning med informationsfilmer på nätet ger eleverna fler sätt att tillgodogöra sig kunskap och undervisningen blir mer flexibel.

I vanliga fall hålls prisceremonin i samband med Bok−och biblioteksmässan. I år kan man istället följa den digitalt den 24 september på Bokmässans bildningshubb.