Uppmärksammar donationen från 1664. Själva skolan är visserligen 367 år gammal, men stiftelsen som till stor del bidragit till att den ännu finns kvar fyller ”bara” 350, och det måste naturligtvis firas! Så klokt resonerar man på Hvitfeldtska gymnasiet, vars skolgård inte bara fylls med högtidliga tal dagen till ära, utan också pop i form av både corn och musik.

– Att stiftelsen som gjort skolan så framgångsrik fyller 350 år är verkligen en anledning att fira! konstaterar rektorn Camilla Liljeroth, vars elever på estetiska programmet är några av alla nuvarande elever som kommer att både höras och synas under festligheterna på Hvitfeldtskas skolgård under onsdagen.

På den öppna scenen kommer ett 20-tal lokala band att framträda, sida vid sida med storheter som Steget, vars sångerska Matilda Sjöström är en före detta elev till oss, och Daniel Gilbert.

– Daniel Gilbert är ju sprungen ur Broder Daniel som i sin tur är sprunget ur Samskolan, men själen och kreativiteten känns ändå gemensam med den anda som vi har på Hvitfeldtska gymnasiet, dessutom spelar en av våra lärare i hans band, så det är väldigt passande att han är med och firar vårt jubileum, säger Camilla Liljeroth.

Stiftelsen har vuxit
Det som firas är att det i år är 350 år sedan Margareta Hvitfeldt donerade en stor summa pengar till Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen. Stiftelsen har till ändamål att dels dela ut stipendier till elever i gymnasier i det som förut utgjorde Göteborgs och Bohus län och till studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Numera uppgår stiftelsens förmögenhet till cirka 200 miljoner kronor och det delas ut cirka sex miljoner kronor ur den årligen i stipendier och anslag.

– Vi har fått 50.000 kronor ur stiftelsen som bidrag för den här festen, vilket vi är väldigt tacksamma för. Över huvud taget finns det en väldigt stolt tradition kring Hvitfeldtska gymnasiet, med en i högsta grad aktiv förening för tidigare elever där de äldsta är närmare hundra år gamla. Och på skolan idag är elevkåren och alla olika föreningar och sektioner också väldigt aktiva, vilket kommer att märkas under firandet, säger Camilla Liljeroth.

Skoldagen bryts klockan 14.00 onsdagen 24 september och då startar festligheterna, som förväntas pågå åtminstone till kl 20, på skolgården. Alla skolans 2.100 elever är välkomna med varsin inbjuden gäst.