"Unik i Sverige". Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har Årets elevkår 2015, ett pris som delas ut av Sveriges Elevkårer. En stödfond där elever kan söka pengar anonymt var en idé som juryn gillade.

– Ja, det är unikt i hela Sverige att en elevkår startar en fond för ekonomiskt utsatta elever. Det är något som vi är glada över att ha tagit initiativet till, säger Max Västhav, ordförande i Hvitfeldtskas elevkår.

Han och resten av styrelsen fick nyligen ta emot priset Guldgemet för Årets elevkår, en trofé som nu står i Hvitfeldtskas stora prisskåp.

Guldgemet delas ut i tre kategorier; Årets nykomling, Årets teamwork och huvudpriset Årets elevkår. Redan 2014 vann Hvitfeldtska Årets teamwork, för ett ovanligt bra samarbete mellan skolledning och elevkår.

Pengar till mössa
I år tyckte juryn att Hvitfeldtskas elevkår alltid försöker göra det bättre för eleverna på skolan och skapa engagemang, gemenskap och sammanhållning:

”Främst tar Årets elevkår ansvar för att alla kan vara en del av det kåren skapar. Genom initiativet att inrätta en stödfond har de skapat möjlighet för alla medlemmar att ta del av elevkårens aktiviteter och tjänster, genom att anonymt kunna söka pengar till exempelvis studentmössa, eventbiljett eller kårtröja”, skrev juryn.

Fonden inrättades i början av höstterminen i år. Elever på Hvitfeldtska kan söka bidrag ur den via elevhälsan, som sedan går vidare med en begäran till elevkårens styrelse.

Anonym ansökan
– Allt sker anonymt, så vi i styrelsen vet inte vem eleven är, säger Max Västhav.

– Jag tror inte att målgruppen ekonomiskt utsatta är så stor egentligen, det viktiga är att ingen ska behöva avstå från våra aktiviteter för att de inte har råd.

Pengar till fonden får elevkåren in genom överskott på event och fester och i samarbeten med företag, till exempel tillverkare av studentmössor.

– Det är inga stora summor, men i år har vi lyckats få elevkårens budget från minus till ett plus på 80 000 kronor. Elevkåren har ökat sin kompetens på många områden, ekonomi bland annat, säger Max Västhav.

Jobb på flera nivåer
Hvitfeldtska vann årets Guldgem i konkurrens med tre andra nominerade elevkårer, från Stockholm och Helsingborg.

– Vi har som mål att ha Sveriges mest aktiva elevkår och vi har jobbat ganska hårt för att stötta varandra och få en bra verksamhet. Utifrån det var årets pris en logisk uppföljning på förra årets, säger skolans rektor Mikael O Karlsson.

Han är full av beröm för elevkåren.

– De gör så mycket bra grejer! De ordnar roliga fester och redan på sommarlovet planerar de noga höstens insparkar, så att ettorna tas emot på ett snällt och välkomnande sätt.

– Elevkåren ordnar också egna utbildningar om jämställdhet, självförverkligande och mycket annat. Nu planerar de en utbildning på temat ”Du duger, alla är vackra”. Så de jobbar på flera nivåer, säger Mikael O Karlsson.

Många elevföreningar
Hvitfeldtska har också 25 olika elevföreningar i allt från religion och sport till dans och skoltidning.

På Hvitfeldtska har man högskolans friare studentkårer som förebild, snarare än de traditionella elevråden på en gymnasieskola.

– Hvitfeldtskas elevkår är en fri förening med eget bankkonto, de väljer styrelsen själva och de har ett eget rekryteringssystem, där alla kandidater får sätta upp en målbild för vad de vill åstadkomma om de blir valda, säger Mikael O Karlsson.

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är idag ett slags branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Över 81 000 elever var anslutna 2014.