Försöket med riksrekrytering förlängs två år. Bra studieresultat och ett befriande socialt sammanhang för eleverna, men begränsad geografisk räckvidd. Så ser Hvitfeldtska gymnasiets erfarenheter ut efter att på försök i tre år ha bedrivit en spetsutbildning i matematik för ungdomar som är särskilt intresserade av och duktiga i matematik. Nu får de förlängt förtroende av Skolverket.

– Spetsutbildningarna är en väldigt bra grej, som ger duktiga och motiverade elever möjligheten att komma längre med sin begåvning. Vi måste bara fundera på hur rekryteringen till utbildningarna kan förbättras, så att fler i landet får och tar möjligheten att söka, säger Hvitfeldtska gymnasiets rektor Fredrik Nellemo.

För några dagar sedan kom beskedet från Skolverket att försöket med så kallade spetsutbildningar med riksintag förlängs i två år, vilket alltså innebär att Hvitfeldtskas specialutformade NA-program, som startade 2010, blir kvar åtminstone till 2016.

– Det är vi väldigt glada för eftersom vi är så nöjda med resultaten av utbildningen hittills. Framför allt för att eleverna får en möjlighet att studera med andra elever som har en begåvning och ett intresse för matematik, det utvecklar både våra elever och våra lärare. Kulturen i en klass är väldigt viktig för den enskildes studieresultat över de tre gymnasieåren, säger Fredrik Nellemo.

Inom pendlingsbart avstånd
Det finns 20 olika spetsutbildningar runt om i landet, med inriktningar mot alltifrån matematik och naturvetenskap till humaniora och språk som riktar sig till sökande från hela landet. Men den biten har inte lyckats hittills, för någon av utbildningarna.

– Nej, riksrekryteringen har varit en besvikelse hittills. På Hvitfeldtska har vi ungefär 25 elever varje år som påbörjar utbildningen och nästan alla kommer från närområdet. Elever från Kiruna, Kalmar och Karlstad flyttar inte för att börja den här typen av utbildningar, säger Fredrik Nellemo, som ser frånvaron av ekonomiskt stöd för inackordering eller liknande som en av orsakerna.

Känner inte varandra sen förr
– Sedan är det en stor skillnad gentemot till exempel idrottsgymnasierna, där eleverna ofta känner varandra sedan tidigare från tävlingar och matcher. En ung kalmarbo som är matteintresserad har inte nödvändigtvis sådana sociala kontaktytor med en likasinnad göteborgare och då är steget att flytta i den åldern betydligt större, säger Fredrik Nellemo.

När försöksperioden är slut 2016 är det tänkt att spetsutbildningarna ska utvärderas för att eventuellt permanentas. För Hvitfeldtskas del ser man gärna en fortsättning, men är inte beroende av den för att tillgodose de duktiga elevernas behov.

– Redan innan den här försöksverksamheten startade så hade vi en lokal variant med ”mattespets”, där elever kunde välja mer avancerade kurser, så omställningen har inte varit jättestor för oss, säger Fredrik Nellemo.