Noggrann handtvätt ger friskare barn. Händerna är våra största smittspridare. Med uppmaningen ”Håll dig frisk!” startar på måndagen årets hygienvecka i förskolan. Då bygger barn ett ”handträd” i Slottsskogen och då presenteras en studie som visar att bättre handhygien ger friskare barn.

– Vi har gjort en ganska liten studie, med relativt små insatser, men resultatet är fantastiskt, säger Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS) vid Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.

Studien har gjorts vid fem förskolor i Ale, Essunga, Göteborg, Orust och Svenljunga under oktober och november 2012.

På 11 av de 15 avdelningarna noterades klart friskare barn under mätperioden jämfört med kontrollgruppen, som utgjordes av alla barn i Västra Götaland. Bland tre- till femåringarna var sjukfrånvaron 31 procent lägre än kontrollgruppen och bland 1-3-åringarna 18 procent lägre.

Spännande resultat

– Det nya var att föräldrarna ombads hjälpa barnen att tvätta händerna när de kom till förskolan och när de gick hem, säger Marianne Bengtsson.

– Dessutom ombads personalen att en gång i veckan ha en samling med sång eller lek som förklarade för barnen varför det är viktigt att tvätta händerna. I övrigt jobbade personalen som vanligt.

– Föräldrarna blev väldigt delaktiga och barnen hjälpte till att påminna föräldrarna.

– Vi tycker att det är spännande resultat och skulle gärna göra en större studie. Då kan man nog se stora besparingar i sjukdagar för barnen och VAB-dagar för föräldrarna, säger Marianne Bengtsson.

Tredje året

Hygienveckan genomförs 16–20 september av Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i Västra Götaland. Det är tredje året i rad och i år ligger fokus på utbildning, lärande och kunskap under parollen Hygien – gör sunt förnuft till ren vana.

Hygienveckan i Göteborg invigs av kommunalrådet Anna Johansson på måndag förmiddag på Plikta i Slottsskogen. Det blir allsång, korvgrillning och skapandet av ett stort handträd, uppbyggt av barnens färgglada teckningar av sina egna händer.

– Tanken är att få chans att prata med barnen om det här med att tvätta händerna. Om man då gör nåt konkret och lekfullt tror vi att vi kan fånga deras intresse, säger Marianne Bengtsson.

Barnen får också uppleva pjäsen ”Prinsessan som inte ville tvätta händerna”, en sagostund med Tobbe Tvättbjörn och varje förskoleavdelning får ett eget exemplar av boken ”Ella och gänget stoppar smittan”.

Såpbubblor och frågesport

Det blir också frågesport för barn och vuxna, handtvätt med handen Sture, såpbubblor till alla barnen och alla förskolor får en påse med hygienmaterial.

I år deltar hela 17 kommuner i Västra Götaland i hygienveckan. I Göteborg finns det numera flera hundra hygienombud ute på förskolorna, med ett särskilt ansvar för hygienfrågorna.

– Det finns 400 kommunala förskolor i Göteborg. Målet är att det ska finnas ett ombud på varje och jag tror att vi är nära det målet, säger Marianne Bengtsson.

– Vi jobbar nu med att ha träffar med hygienombuden, utbilda dem och stötta dem så de kan bli våra språkrör på förskolan, eftersom vi är så få hygiensjuksköterskor.

76A4.jpg