Rena händer ger friskare barn. För fjärde året i rad deltar Göteborgs Stad i Hygienveckan – en kampanj för att förbättra hygienen i förskolorna. Vecka 38 uppmanas både vuxna och barn att fokusera på hygienen. Vinsten är färre infektioner och minskat användande av antibiotika.

På måndag 15 september inleds veckan i Göteborg med aktiviteter för förskolebarn i Plikta i Slottsskogen. Bland annat ska träden dekoreras med flaggspel av händer, det blir handtvätt med handen Sture och alla barn får såpbubblor.

Det är Västra Götalandsregionen som arrangerar Hygienveckan och över 20 kommuner i länet deltar.

– Inför terminsstart vill vi påminna föräldrar, barn och förskolepersonal om att tänka på hygienen. Hygienveckan är ett enkelt och lekfullt sätt att få in det i vardagen, säger Marianne Bengtsson hygiensjuksköterska i förskolan.

Färre sjuka barn
Det var 2006 som projektet Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan – startade. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården, kommunerna i regionen och Strama, samverkan mot antibiotikaresistens.

– Varje förskola har ett hygienombud som ser över rutiner och lyfter frågan på arbetsplatsträffar och föräldramöten. Undersökningar i Göteborgsförskolor visar att bättre hygien kan minska barnens sjukfrånvaro med sju procent, säger Marianne Bengtsson.