Kulturen i klassrummet avgör. Att använda mikrofoner är bra för alla. De elever som talar tyst hörs och de elever som har en hörselnedsättning behöver inte lägga så stor energi på att lyssna utan kan fokusera mer på vad som faktiskt sägs. Mikrofonen fungerar också som en slags talpinne och eleven får prata utan att bli avbruten. Det är bra för de elever som har hörselnedsättning men också att eleverna lär sig att respektera och lyssna på varandra bättre.

– De flesta elever är bekväma med att prata i mikrofonen. Jag märker att eleverna förstått poängen. Att mikrofonerna förstärker deras röster och att de slipper höja rösten för att kunna höras av alla i klassrummet. Jag slipper också upprepa vad en elev säger som pratar lågt eller lite otydligt, säger Sara Pettersson som är lärare i klassen på Lillebyskolan. 

Erbjuds ett grundpaket

Sara Al-Dalal som är hörselpedagog på Hisingen berättar att alla kommunala skolor i Göteborgs Stad som har en eller flera elever med hörselnedsättning erbjuds ett grundpaket med högtalare, en mikrofon som läraren har om halsen samt en mikrofon till eleverna. Men det går att få extra mikrofoner ifall eleven och klassen har behov av det. 

Det är ju en stor del av undervisning att höra vad klasskamraterna säger. Att kunna höra frågor, svar eller kommentarer på det som sägs i klassrummet. Säger Sara Al-Dalal.

Läraren har en viktig roll

För att hörtekniken ska fungera på bästa sätt så är det viktigt med kulturen i klassrummet. Där har läraren en viktig roll. Ifall eleverna är vana vid att få svar på sina frågor utan att räcka upp handen och vänta på sin tur fungerar inte hörtekniken så bra. Men där kan hörselpedagogerna hjälpa till genom att vara med på lektionerna och observera och stötta och ge tips till både lärarna och elever. 

– Min dröm hade varit att se hörteknik i alla klasser i hela Göteborg. Alla elever mår och presterar bättre om det kan fokusera på undervisningen och slippa anstränga sig för att höra vad som sägs i klassrummet avslutar Sara Al-Dalal.