Samtal om våld på Frölundaskolan. ”Prata med varandra om våld” står det på borden i Frölundaskolans matsal. Där pratar elever och medarbetare om Orange Day idag. ” Samtalen behöver pågå under alla dagar, säger skolkurator Farida Khan Sällbom.  

Informationen i matsalen ger medarbetare på skolan en ingång till ett svårt ämne och det underlättar för dem i samtalen med eleverna.

”I bamba uppmärksammar vi viktiga ämnen”

–  Bamba är den enda lokalen på skolan som alla elever är i under en skoldag så det är en utmärkt plats för att uppmärksamma viktiga ämnen. Dessutom ger måltiden möjlighet till mer avslappnade samtal, säger Fabian Forslund, lärare på högstadiet.

– Det är viktigt för oss att uppmärksamma Orange Day genom att dekorera matsalen i orange och informera till eleverna om våld mot kvinnor och flickor. Färgen orange representerar ljus och optimism och är en symbol för en framtid fri från våld mot flickor och kvinnor, säger Adam Ådén, köksmästare på Frölundaskolan.

Armbandspyssel i elevcaféet

I elevcaféet på Frölundaskolan fortsätter samtalen. Tillsammans med Lights On och 1200 kvadrat bjuder skolan in eleverna till armbandspyssel. Farida Khan Sällbom, skolkurator på Frölundaskolan, tycker att kampanjen väcker tankar och har gett ett särskilt utrymme för samtal under veckan:

– Dessa samtal behöver pågå under alla veckor naturligtvis. Arbete för att uppmärksamma och stoppa våld mot flickor och kvinnor är livsviktigt. Det handlar om barns rättigheter och allas rätt till ett liv fritt från våld.

Uppmärksammas på flera håll

Kampanjen Orange Day vill öka människors kunskap om våld mot kvinnor och flickor och öka viljan att stoppa det. Flera skolor i Göteborg uppmärksammar Orange Day genom att sätta upp affischer, dekorera och samtala om våld mot flickor och kvinnor.

På borden och matsalen står budskapen ”#tasnacket” och ”Prata med varandra om våld”. Foto: Adam Ådén.