Mer vuxennärvaro och en aktiv fritid. En tillfällig informationslokal ska under vårterminen bidra till en tryggare miljö på Lindholmens skolområde. Med start tisdag 18 februari kommer olika verksamheter finnas på plats olika dagar, med allt från hjälp för att sluta med droger till tips om en aktiv fritid. Även polisen ökar sin närvaro i området.

På Lindholmens skolområde rör sig omkring 5 000 unga varje vardag. De flesta är gymnasieelever, men här finns också högstadieelever och studenter från Chalmers Lindholmen. I dag upplevs en viss otrygghet i området, bland annat på grund av förekomsten av droger.

En del av satsningen Trygg i Lundby
– Det är signaler vi självklart tar på allvar, men det är också viktigt att påpeka att det inte skiljer sig från andra skolor i stan. Däremot gör mängden elever som rör sig på samma ställe att det blir tydligare här. De allra flesta som har sin skoldag på Lindholmen märker inte av det här, men eftersom problematiken finns ska vi självklart jobba med att skapa en tryggare miljö för alla elever, säger Anna Pellegrini, projektledare för Ung Info Lindholmen.

Ung Info Lindholmen är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Lundby, Polisen, utbildningsförvaltningen och social resursförvaltningen och är en del av det årslånga projektet Trygga Lindholmen – som i sin del är en del av satsningen Trygg i Lundby. Avsikten är att tillsammans med alla som bor och arbetar i stadsdelen öka tryggheten, minska brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

– Den mobila enheten blir en oerhörd tillgång för ungdomarna, som både får möjlighet att prata med olika verksamheter med fokus på hälsa och en aktiv fritid, samt om yrkesval och andra frågor inför framtiden.

Pågår maj ut
Bland de verksamheter som kommer bemanna Ung Info Lindholmen finns bland annat Mini-Maria, Ungdomsmottagningen, Stödcentrum för brottsutsatta och Ungdomssatsningen Hisingen.

– Även polisen kommer lägga lite extra resurser och planen är att de ska vara på plats några dagar i veckan som en extra trygg närvaro på skolområdet.

Projektet pågår till och med maj och kommer därefter utvärderas för att se om och i så fall hur arbetet ska fortsätta.

– Det här är frågor vi hela tiden behöver fortsätta jobba med, så vi är jätteglada att vi nu fått resurser till den här satsningen. Eftersom stadsdelen kommer att upphöra som organisation får vi lämna över resultatet till nästa aktör, så det känns extra roligt att kunna visa på ett sådant här gott samarbete och de resultatet det ger, säger Jascha Marteleur, sektorschef samhälle och kultur vid Lundby stadsdelsförvaltning.