Skolverkets emotsedda utvärdering av bra arbetsmetoder mot mobbning gav ett oväntat resultat. Verket vill inte rekommendera något program – alla har delar som till och med riskerar att öka mobbningen, säger man.

Skolverkets rapport omfattar studier av mobbningsarbetet vid 39 skolor runt om i landet. Totalt omfattar studien 10000 elever i årskurserna 4-9. I tre år har sju forskare arbetat med enkätundersökningar och intervjuer – men i sin utvärdering vill man alltså ändå inte rekommendera någon arbetsmodell.

Olweusprogrammet i ett 20-tal Göteborgsskolor

Ett tjugotal Göteborgsskolor har under senare år med framgång använt sig av det så kallade Olweusprogrammet för att komma till rätta med mobbningsproblem.

Göran Englund, utbildningskonsulent på social resursförvaltning, har utvärderat arbetet i några Göteborgsskolor och konstaterat att Olweusprogrammet varit ett bra sätt att motverka mobbning och kränkande behandling.

Kritisk mot Skolverkets arbetsmetod

När Skolverkets länge emotsedda rapport nu ligger klar är Göran Englund frågande till hur den utförts:

– Man måste vara kritisk till deras arbetsmetod. Istället för att granska hela program har man gått in och studerat delar av programmen – var och en för sig. Men metoder är som maträtter – de består av många smaker som tillsammans utgör en god anrättning, säger han och fortsätter:

– Efter den utvärdering vi själva gjort här i Göteborg hoppas jag att skolorna fortfarande känner förtroende för det arbetssätt som varit framgångsrikt.

Kvalitetssäkrat på Grevegårdsskolan

Olweus är ett så kallat evidensbaserat program som lägger stor vikt vid uppföljning. Varje år görs en anonym enkätundersökning bland eleverna. Utifrån resultatet kan sedan olika åtgärder sättas in för att göra miljön tryggare.

I Göteborg började Högsboskolan använda metoden redan 2003 – senare har flera andra följt efter. Idag jobbar ett tjugotal skolor i kommunen efter Olweusmetoden. På Grevegårdsskolan har man till och med kvalitetssäkrat arbetssättet.