Pernilla Axelsson Nyström.

"Vågar utmana sig själva och vågar prata. "Måltidsbiträden i förskolan arbetar ofta ensamma. I stadsdelen Lundby är dessutom många av måltidsbiträdena nyanlända och behärskar inte språket. Det fick enhetschefen Pernilla Axelsson Nyström att starta initiativet Språkkök som har gjort medarbetarna mer både mer integrerade och modigare.

På varje förskola som inte har en egen kock finns i stället ett måltidsbiträde som jobbar med att ta emot mat, städa, diska, beställa mat med mera. Många av dem som har fått jobb som måltidsbiträden inom stadsdelen Lundby är nya i Sverige, vilket har inneburit en del svårigheter.

Pernilla Axelsson Nyström, enhetschef för måltider i stadsdelen Lundbys förskolor, förklarar:

– Många har svårt att ta till sig såväl skriftlig som muntlig kommunikation. Det finns svårigheter med att förstå sammanhang och följa rutiner. För i köksarbete finns det många rutiner man måste följa och förstå.

Rutinerade stöttar
Pernilla Axelsson Nyström fick idén om att söka projektpengar från Arbetsförmedlingen för att förbättra situationen. Sedan februari finns två rutinerade måltidsbiträden, som genom att arbeta proaktivt och åka ut till förskolor, stöttar måltidsbiträdena i sitt dagliga arbete.

– Jag tyckte det här var viktigt och värt att satsa pengar på. För tack vare språkköken, har vi nu fått en uppfattning vari svårigheterna ligger för våra medarbetare, som inte har svenska som modersmål. Nu vet vi hur vi behöver arbeta för att hjälpa och stödja dessa till ett optimalt arbetsliv.

I projektet Språkkök har man arbetat med en trappmodell för att utveckla medarbetarna genom att lära och arbeta. Det handlar bland annat om genomgång av dagliga rutiner och en koll på hur man klarar av IT-systemen. Ett steg i modellen handlar om hur väl medarbetaren kan ta till sig skriftliga instruktioner.

– Jag som chef får dokumentationen och kan sätta mig in i vilket stöd den enskilda behöver.

Fortsätter året ut
Ett halvår in i projektet märks stora förändringar, tycker Pernilla Axelsson Nyström. Medarbetarna har blivit mer en del av arbetet och mer aktiva på sin arbetsplats och på möten. Det har blivit ett integrationsarbete direkt på arbetsplatsen, där mentorn har blivit en länk till samhället.

– De vågar utmana sig själva mer och de vågar prata.

Projektet kommer att fortsätta året ut.