Nu får sexåringar i Göteborg en "nästan egen dator". På måndag börjar ett pilotprojekt i Emmaskolan i Lärjedalen. Det ska följas av forskare från Karlstads universitet för att se om inlärningen blir bättre.

Pilotprojektet innebär att 26 elever i årskurs 1 och 2 får varsin personlig Mac-dator, som de ansvarar för under skoldagen. Dessutom har ett 20-tal sexåringar i förskolan möjlighet att använda 7- 8-åringarnas datorer.

– Förskolebarnen är kopplade till varsin kompis i ettan eller tvåan, och kan använda datorn när kompisen inte använder den. Så förskolebarnen får ett slags inskolning på datorerna, berättar Patrik Glad, IT-utvecklare i Lärjedalen.

Skriv- och läsinlärning

– Barnen kommer att jobba mest med skriv- och läsinlärning enligt den norske pedagogikprofessorn Arne Tragetons metoder.

Arne Trageton har länge pläderat för att ”slänga ut” penna, papper och handskrift från skolan och i stället ta in datorn tidigt. Han menar att 30 års forskning visar att det är lättare att lära sig skriva än att lära sig att läsa.

När barnen inte behöver forma de krångliga bokstäverna för hand, utan bara trycker på en tangent, går allt mycket lättare. Och det blir fina, svarta bokstäver – precis som i böcker och tidningar.

Producerar egna böcker och filmer

Arne Trageton vill även slopa traditionella ABC-böcker till förmån för böcker som barnen själva producerar med datorerna.

– Förutom skriv- och läsinlärning kommer datorerna att användas på många spännande sätt, till exempel att göra animerade filmer med lerfigurer, säger Patrik Glad.

Intervjuat barn och föräldrar

Forskare från Karlstads universitet som nu följer ett datorprojekt i Bergsjön, kommer att utvärdera projektet på Emmaskolan och ett annat på Björsaredsskolan, där sjuåringar förses med datorer.

– Vi har kartlagt nuläget vad gäller barnens kunskaper idag. Vi har också intervjuat barn och föräldrar kring hur de tror att datorn kommer att påverka undervisningen, säger Patrik Glad.

– Sedan får forskarna jämföra data om något år och se om datorerna påskyndat inlärningen.