Varje stadsdel i Göteborg ska ha en egen NO-utvecklare, en inspirerande lärare som stimulerar intresset för naturvetenskap hos sina kollegor i skolor och förskolor. Tanken är att det ska vara lika naturligt att "läsa naturen" eller "leka med matematik" som att "läsa sagor" eller "leka med färger".

Idag har 16 av 21 stadsdelar utsett NO-utvecklare, som än så länge bara haft en första träff, i slutet av april.

Lågt intresse inte unikt för Sverige

– De utgör en exklusiv grupp som kommer att spela en nyckelroll i Utbildningssverige, där alla nu vill nå barn och unga med naturvetenskap, säger Lars A Havstad på Center för skolutveckling vid Göteborgs stadskansli.

NO-utvecklarna är grundskollärare, förskollärare eller fritidspedagoger med NO-kompetens. De behåller sina vanliga jobb men ska nu bygga nätverk för att inspirera lärarkollegor att lära ut naturvetenskap på nya sätt, där elevernas upptäckarlust och kreativitet står i centrum.

– De ska jobba med metod- och ämnesutveckling, för att få barn att använda naturvetenskap som ett redskap för att förstå världen, säger Lars A Havstad.

– Naturvetenskap ska vara något barn använder för att njuta av att upptäcka, utforska och förstå på samma sätt som de målar, dansar, skriver eller sjunger för att uttrycka något och för att njuta av skapandets glädje.

Att intresset för naturvetenskap och teknik är lågt hos barn och ungdomar idag är inget unikt för Sverige. Många andra länder har samma problem, vilket på lång sikt är ett hot mot forskning, utveckling och industri.

Vill få igång tankar och funderingar

– I förlängningen är det också en demokratisk brist, om vi har en massa medborgare som inte kan använda det naturvetenskapliga språket och därför inte förstår mycket av det som sker i omvärlden, säger Lars A Havstad.

I Högsbo har Helena Välkki, som undervisar åttor och nior i NO, matte, miljö, teknik och livskunskap på Flatåsskolan, nyss blivit utsedd till NO-utvecklare.

– Det känns väldigt spännande att få ta aktiv del i ett projekt som ska förbättra NO-undervisningen i grundskolan, säger Helena Välkki.

– Jag ska försöka stödja och entusiasmera andra NO-pedagoger, få igång tankar och funderingar och förse dem med material som jag hoppas få som medlem i den nya gruppen.

För att hon ska hinna med det, betalar Center för skolutveckling fem procent av hennes lönekostnad, så att hon kan vara ledig för sitt uppdrag.

Kurs om havet i klassrummet

– Det har talats om en nedsättning av våra tjänster med fem procent, det vore bra. Och min rektor har lovat att jag ska få tid att läsa litteratur, det känns att jag behöver ”fylla på förrådet” nu när jag varit ute och jobbat i 8-9 år, säger Helena Välkki.

Hennes och de andra NO-utvecklarnas uppdrag blir att följa forskningen, sprida information och hålla i lokala nätverksträffar. De kommer att samarbeta med Center för skolutveckling i Göteborg, Universeum samt Göteborgs universitet, både Institutionen för pedagogik och didaktik och Naturvetenskapliga fakulteten.

I höst finns chans för NO-utvecklarna och andra lärare att gå fortbildningskurser i långsam takt som tagits fram av Naturvetenskapliga fakulteten och Center för skolutveckling.

Här finns fyra 5-poängs- och en 10-poängskurs som alla går ut på att finna former för att utveckla barns lärande och väcka nyfikenhet och lust för naturvetenskap, till exempel ”Kemi i sagans form” eller ”Havet i klassrummet”.

– Kurserna hålls på eftermiddagarna för att minska behovet av vikarier, den enda kostnad som stadsdelarna behöver stå för, säger Lars A Havstad.