Roligt lärande om viktigt ämne. Att det är viktigt att tvätta händerna är något som nöts in noggrant hos de flesta förskolebarn – bland annat genom den årligen återkommande Hygienveckan. Hygiensjuksköterskan Marianne Bengtsson efterlyser nu övergripande riktlinjer om handhygien för att också få alla anställda i förskolan att tvätta händerna lika noga som barnen. 

Hygienveckan – som invigs under festliga former på Plikta i Slottsskogen den 16 september – har arrangerats av Västra Götalandsregionen sedan 2011 för att på ett lekfullt och pedagogiskt sätt arbeta för ökad handhygien i förskolan.

– Vi har hållit på i många år och arrangemanget blir större och större. I år medverkar 400 förskolor från 53 kommuner, vilket är intressant eftersom det ju bara finns 49 kommuner i regionen. Men det finns uppenbarligen ett intresse hos förskolor även utanför Västra Götaland att arbeta med den här frågan säger Marianne Bengtsson.

Pedagogiskt och kul
Hon är hygiensjuksköterska på Smittskydd Västra Götaland och jobbar med Hygien i förskolan (förkortas Hyfs) och Hygienveckan.

På invigningen i Slottsskogen blir det sång och dans, gympa samt pedagogiska tandtroll och tyghänder – målet är att det ska vara en kul dag för barnen, där de också lär sig om hygien. Bakgrunden till att veckan anordnas är dock mer allvarlig.

”En riskmiljö”
– På smittskyddet får vi dagligen ärenden som rör förskola och förskolebarn, så sett med våra ögon är det en riskmiljö. När man har så många barn på så liten yta är det klart att smittor sprids. Och i framtiden ser vi att resistenta bakterier kommer bli ett allt större problem som vi behöver vara redo för att ta hand om, säger Marianne Bengtsson.

Hygienveckan genomförs tillsammans med den danska organisationen Rådet för bättre hygien, och har varje år ett särskilt tema. I år är temat ”Hygien – en hållbar strategi”, och tanken bakom är att sätta fokus på hur viktigt det är att kommunala verksamheter har uttalade strategier och riktlinjer på hygienområdet.

Efterlyser kommunala riktlinjer
– Temat handlar om att vi vill uppmärksamma hygien på alla nivåer i förskolan, och att det ska finnas riktlinjer. Det saknas i dag i Göteborgs Stads förskolor, men finns goda exempel inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Vi behöver få med oss måltidspersonal, lokalvårdare, chefer och pedagoger så att alla strävar mot samma mål, säger Marianne Bengtsson.

Regionstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om riktlinjer för städning, rengöring och hygien som gäller i alla Västra Götalandsregionens verksamheter.