Mångfald och kunskap om språk och kultur. Fredag 21 februari är Internationella modersmålsdagen – en dag som firats sedan år 2000 för att främja språklig mångfald och sprida kunskap om språkliga och kulturella traditioner. I Göteborg firas detta måndagen den 24 februari på Världskulturmuseet med bland annat uppträdanden av några av stadens runt 12 000 modersmålselever.

– Vi har som tradition att fira modersmålsdagen varje år i samarbete med Världskulturmuseet, och sedan förra år ingår firandet också i stadens jubileumsfirande. I år är temat hållbar utveckling, och våra elever och lärare har jobbat sedan höstterminen med olika elevarbeten som kommer att ställas ut i en utställning, säger Amor Segerhammar som är enhetschef för Språkcentrum som håller i stadens modersmålsundervisning.

På Världskulturmuseet kommer dessutom ett antal elever att sjunga, dansa och läsa dikter från olika språk och kulturer.

Öppet för alla
– Det är elever från olika skolor och i olika åldrar som har övat med sina modersmålslärare, säger Amor Segerhammar.

Totalt finns ungefär 14000 modersmålselever i Göteborg, som undervisas i närmare 80 språk av cirka 300 lärare. Stadens modersmålselever och -lärare är den huvudsakliga målgruppen för evenemanget på Världskulturmuseet, men alla är välkomna.

Uppmärksammas internationellt
– Vi har skickat ut inbjudningar till grundskolorna, och det brukar också vara föräldrar som är där med sina barn, säger Amor Segerhammar.

Syftet med firandet är att visa vikten av kunskaper i modersmål, och även den språkliga mångfald som finns i Göteborg. Och inte minst att uppmuntra alla elever som har ett annat modersmål än svenska att se sin flerspråkighet som en resurs.

– Internationellt firas modersmålsdagen mer än i Sverige, och jag tycker det kan vara dags att den får större uppmärksamhet också här, säger Amor Segerhammar.

Ökande trend
Hon berättar att antalet modersmålselever ökar i Göteborg, vilket hon tror beror på en kombination av invandring och andra förändringar som förändrade attityder till andra språk än svenska.

– Det är positivt och jag hoppas att den ökande trenden fortsätter. Vi på Språkcentrum utför ju undervisningen utifrån skolornas beställningar, så det är också viktigt att rektorerna informerar sina elever om att de har rätt till modersmålsundervisning, säger Amor Segerhammar.