Ny byggnad klar hösten 2025. Efterfrågan på internationella skolplatser i Göteborg har ökat. Nu ska den internationella skolan ISGR bygga nya lokaler för ytterligare 275 platser. 17 mars tas första spadtaget.

ISGR finns i dag på två platser i Göteborg. I och med det nya bygget samlas hela skolan på Guldheden, där en del av verksamheten redan ligger, och kan ta emot ytterligare cirka 275 elever. Totalt kommer skolan kunna rymma cirka 1 350 elever, från förskoleklass till grundskolans sista år.

Viktig för kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen

– Skolan har en central betydelse för kompetensförsörjningen i regionen, för att företag ska vilja etablera sig här och kunna locka hit experter från hela världen, säger Birgitta Sandström Barac, chef för ISGR som står för The international school of the Gothenburg region.

ISGR bildades 1997 av Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner i samverkan med näringslivet. Det är den enda grundskolan i regionen som följer en internationellt erkänd läroplan.

Den nya byggnaden beräknas stå klar till höstterminen 2025.