Resfebern börjar sprida sig på Göteborgs internationella skola, IHGR. På lördag gör tio elever, gymnasierektorn, kurator och skolsköterskan den långa resan till Senegal för ett projekt med flera grenar. Eleverna ska bland annat lära sig mer om hiv-förebyggande arbete.

Internationella skolan har sedan tidigare regelbundna kontakter med skolor i bland annat Skottland och Kina. Nu gör man för första gången en resa till Senegal i Afrika där göteborgarnas förra rektor, Eric Klauda, är verksam sedan några år tillbaka.

Har fått pengar från Hiv-fonden

I maj förra året sökte skolsköterskan Merja-Leena Smedberg och kuratorn Andreas Ingvarsson pengar ur Hiv-fonden för att möjliggöra en resa tillsammans med en grupp elever.

– Sedan vi fick klartecken från fonden har projektet utvecklats så att vi har flera uppgifter när vi kommer till Dakar, säger Merja-Leena Smedberg.

Eleverna ska lära sig om förebyggande arbete kring hiv. Utbytestanken ska utvecklas så att elever från Dakar så småningom kan komma till Göteborg. Man ska också ge ett direkt stöd med skrivböcker, pennor, mjukisdjur och annat till en fattig fadderskola med band till den internationella skolan i Dakar.

Bor hemma hos Dakar-elever

– Och när vi kommer hem ska eleverna dela med sig av sina erfarenheter till sin kamrater här på skolan, säger Merja-Leena Smedberg.

Göteborgsungdomarna kommer att bo hemma hos elever på Dakarskolan. Så småningom hoppas Göteborgsskolan få bjuda igen och se Dakareleverna som gäster i Göteborg.

– Vi har en massa idéer för det fortsatta samarbetet, säger Merja-Leena Smedberg.

1749