En del av Angeredsutmaningen. Vad kan företagare göra för att hjälpa förortens unga att få kontakt med arbetslivet? Ett sätt är att delta på Jobb- och utbildningsmässan som hölls på Angereds Arena på fredagen. Hallå där Asal Josefsson, rektor på Angeredsgymnasiet. Nu har årets mässa precis avslutats – vad har hänt under dagen?

– Ett 40-tal företag ställde ut inne på Angered arena och på skolan har vi haft flera olika seminarier där företag som Skanska, Sweco och Göteborgs Energi haft olika utbildningar för ungdomarna vägg i väg med organisationer som LO, Ung Företagsamhet och Trafikverket.

Varför ordnar ni en jobb- och utbildningsmässa?
– För att våra elever ska få upp ögonen för olika yrken och lättare ska veta vad de ska göra efter gymnasiet. Med på mässan är bland annat företag som hjälper ungdomarna att söka sommarjobb eller så kan de gå på seminarier om hur arbetsmarknaden fungerar, hur man skriver ett cv eller annat som är relevant för yrkeslivet.

Vad är målsättningen med mässan?
– Att skapa en inkluderande framtid för våra ungdomar och ge dem en chans att utveckla sitt nätverk. På mässan får de möjlighet att prata med människor som de annars inte pratar med och inblick i olika yrken. Jag hoppas att det ska ge såväl inspiration som faktiska sommarjobb.

Vad säger företagen som är med?
– Mässan är en del av Angredsutmaningen som är ett näringslivsinitiativ som startades för tre år sedan, som företagens svar på skolans fråga om vad företagare kan göra för att hjälpa förortens ungdomar. Det är ett socialt hållbarhetsarbete och för företagen handlar det också om att berätta om och locka till bristyrken. Genom att träffa företagen och få en insikt i olika yrken kan vi tidig ge ungdomarna positiva tankar om framtiden.

Detta är andra året som mässan arrangeras – vad har ni fått för reaktioner på dagen från eleverna?
– Det har gått jättebra i år! Förra året hade vi en rolig vägg med utvärderingar där ungdomarna fick sätta upp post-it-lappar med sina tankar. Alla tyckte det var väldigt bra och väggen fylldes med positiva kommentarer. Jag tror och hoppas att det var lika bra i år!