Efter år av provisorier i baracker och lägenheter har Kannebäcksskolan, Göteborgs högstadieskola för döva och hörselskadade, fått sitt efterlängtade skolhus. Den nya byggnaden med bland annat en rytmiksal med vibrerande golv och flera specialsalar för teckenspråksundervisning invigs på fredag.

– Göteborgs kommunala dövskola startade 1992 som ett provisorium som drog ut på tiden. Här på Kannebäcksskolan hade vi en tid 17 baracker! Hela skolan är nu ombyggd, barackerna och externa lösningar har ersatts med av funktionella och moderna skollokaler, säger skolans rektor Erik Ivarsson.

Det nya skolhuset har kostat runt 82 miljoner kronor att bygga och inreda.

Musiken hörs med vibrationer
– Vi har nu till exempel en drama- och danssal där golvet vibrerar av ljudet. Man kan uppfatta ljudvågorna taktilt med kroppens känsel i stället för med örat. Det använder vi i dans för döva och hörselskadade, något som är ganska ovanligt.

Kannebäcksskolan är en tvåspråkig skola. Filosofin är att varje elev ska få undervisning på sitt språk. I dövklasser sker undervisningen på teckenspråk och i hörselklasserna på svenska med tekniska hjälpmedel och teckenspråk.

”En framgångssaga”
– Skolan har vuxit väldigt kraftigt under 90-talet. Vi startade med fyra döva elever 1992, idag har vi runt 40 döva elever och 80 hörselskadade. Här finns också särskola för döva och hörselskadade och specialklasser för barn med tal- och språkstörningar.

– Kannebäcksskolan har blivit en väldigt bra och uppmärksammad skola, en framgångssaga kan man säga och13 kommuner i Göteborgsområdet skickar idag elever hit, säger Erik Ivarsson.

Invigning på fredag
Den officiella invigningen med bland annat dansuppvisning av eleverna, fotoutställning och bildspel äger rum på skolgården på fredag klockan 12.00. Fakiren Richardo och cykelakrobaten Malte Knapp uppträder också.