"Många intressanta frågor och samtal". Femton internationella studenter besökte nyligen Kannebäcksskolan. ”Vi visade dem hur den svenska skolan fungerar för elever med dövhet och hörselnedsättning. Två av våra specialpedagoger berättade även om det svenska skolsystemet och visade runt på skolan”, säger Helena Falk, rektor på Kannebäcksskolan Döv och hörsel.

De femton studenterna forskar eller studerar idag pedagogik vid Göteborgs universitet. De kommer bland annat från Ghana, Kenya, Spanien, Kina och Sri Lanka.

— Besöket var väldigt uppskattat och många intressanta frågor och samtal kom upp, säger Helena Falk.