Forskningsprojekt om naturvetenskap. Kan bilderböcker ge bättre undervisning om naturvetenskap? Det vet Karin Nyberg, Branca Jankovic och deras kollegor Långmosseskolan i Gårdsten. ”Det är fantastiskt när eleverna får syn på sin egen kunskap – genom att jag ställer rätt frågor. Sättet att arbeta i projektet gör att eleverna kan visa de förkunskaper eller erfarenheter de har med sig”, säger Karin Nyberg.

Bilderboken ”Memmo och Mysen väntar på vintern” av Emma Virke blev viktig för att eleverna skulle lära sig mer om is, snö, snösmältning och ånga.

Men det krävs planering för att arbeta med ”Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap” (Ulan). Det är ett forskningsprojekt i samarbete mellan Göteborgs Stad och forskare vid Göteborgs universitet. Forskningsprojektet som omfattar barn i åldrarna 1–8 år i förskola, förskoleklass och årskurs 1.

Läser tillsammans

Pedagogerna läser boken som berör olika kemiska och fysiska processer tillsammans med barnen. De ser vad barnen är intresserade av och använder det i undervisningen. I gruppen är fyra-fem barn och pedagogen filmar för att kunna titta igen och utveckla sin undervisning.

– Jag frågade eleverna: Har vi någon frost här? Nej, det fanns ingen frost ute. Hur kommer det sig? Barnen pratade om att frost smälter när det är varmt. Men kan det finnas frost någonstans, frågade jag. Då pekade de på frysen och gick dit och visade. Det var häftigt! När jag frågade hur vi skulle kunna göra is så hade eleverna flera idéer om det. Jag blir förvånad över vad de faktiskt kan, fortsätter Karin Nyberg.

Hon pekar på att när eleverna får utforska själva och kan sätta kunskapen i sammanhang – då lär de sig lättare.

– Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande om naturvetenskap– och det är en mäktig känsla att få vara med och göra det, säger Karin Nyberg.

Vill du veta mer om forskningen och hur den går till kan du läsa mer på länken här nedan.