När Karl Johansskolans äldre barn i årskurs 6-9 skulle få ny rektor efter pensionerade Elisabeth Lundberg, var eleverna med och bestämde. Tillsammans med representanter från de fackliga organisationerna och arbetsgivarna, satt också representanter från elevrådet. Efter ganska exakt två månaders rekryteringsarbete hade gruppen enats om en person.

– Vi är jättenöjda, säger Emilie de Paula, ordförande i elevrådet och en av de elever som deltog. Vi fick det som vi ville. Den utvalde heter Dennis Reinhold.

Emilie de Paula, ordförande i Karl Johansskolans elevråd, hur kom det sig att ni elever deltog i rekryteringen av en ny rektor?

Skolchefen tog kontakt

– Expeditionen på skolan blev kontaktad av skolchefen Ann-Sofie Rundberg. Hon ville ha med ordföranden i elevrådet, det var jag. Sedan skulle jag kolla vilka fler från elevrådet som skulle passa. Det blev Lisa Johannesson som var sekreterare och två ledamöter från 7:an; Johanna Magnusson och Olof Magnusson.

Ni var med på intervjuerna, vilka frågor tyckte ni var viktiga att ställa till de sökande?

– Vi riktade in oss på elevfrågor. Till exempel fick de sökande svara på frågan om ”betydelsen av en elev”, och ”vad är en elev, för dig?”. Sedan sa vi påståenden, som ”om vi säger elevrätt – vad säger du då?”. Att vi ställde frågorna så, var för att vi ville att de sökande skulle svara på frågorna på sitt eget sätt.

Ställde oväntade frågor

– Vi hade lite omdiskuterade frågor också. En var: ”vad tycker du om Jonas Gardell?” Både den sökande och de andra i rekryteringsgruppen blev lite paffa då. Det var inte en fråga de hade väntat sig. Men vi tyckte att det var viktigt att se vilka fördomar den sökande hade.

Är ni nöjda med arbetssättet?

– Ja, det var ett jättebra arbetssätt. Några saker var dåliga, men det går att förbättra. Kommunikationen fungerade inte alltid, till exempel mellan stadsdelsförvaltningen och skolan.

Är ni nöjda med valet av Dennis Reinhold?

– Vi är jättenöjda. Fick igenom allt som vi ville.

”Bra syn på elever och lärare”

Vad var det som gjorde att det blev just han?

– Han märktes bland de andra. Mest var det för att han hade en så bra syn på elever och lärare. Han pratade om samarbete men att man är individer, inte en massa. Och vi är trötta på att känna oss som en massa i skolan. Detta skulle han ta tag i. Han var skön, grym, som vi sa.

Vad tyckte Dennis Reinhold om Jonas Gardell?

-Ja, va sa han …? Jag tror det var ” Jag har ingen uppfattning om honom, än.”

Bred erfarenhet

Dennis Reinhold har arbetat med undervisning sedan han gick ut lärarhögskolan 1986. Senast vid Bläseboskolan i Hjällbo, där han var rektor.

I sitt ledarskap arbetar Dennis Reinhold mycket med delaktighet, trivsel och utveckling. Innan han utbildade sig till lärare har han arbetat bland annat som plåtslagare, truckförare och sjukvårdsbiträde.