Lättillgängligt i pocketformat. Eleverna må gå på sommarlov men just nu i dagarna lämnar 17 nya pocketböcker tryckeriet och ligger klara för läsning när höstterminen börjar. Författare är elever på Katrinelundsgymnasiet, som skrivit skönlitterärt på engelska för att väcka intresset för främmande länder hos läsarna – som är högstadieelever i Mölndal.

– Det har varit ett väldigt mycket större engagemang än vanligt, både från eleverna och från mig som lärare! säger Jennie Bengtsson, lärare i engelska och svenska på Katrinelundsgymnasiet i centrala Göteborg.

Som alla andra lärare såhär års har hon fullt upp med att summera det gångna läsåret innan sommarlovet tar vid, men i år känns det extra roligt eftersom resultatet har blivit så fysiskt och konkret. Det sista som händer på terminen är nämligen att manusen till 17 olika pocketböcker, som eleverna i årskurs 1 på samhälls- och naturprogrammen har författat, efter mycket arbete äntligen skickas till tryckeriet.

4310.jpg
– När nästa termin börjar ska vi ha releasefest, som våra läsare självklart är inbjudna till, och under hösten kommer eleverna på Streteredsskolan i Mölndal att använda böckerna i under sina lektioner i bland annat engelska, säger Jennie Bengtsson.

Tydlig mottagare stimulerar
Det var när en kollega berättade att hennes elever skrev böcker på svenska, som Jennie började spåna på en egen variant. Erfarenheten sa henne att allt arbete som har en mottagare utanför det egna klassrummet brukar stimulera eleverna till extra stordåd, och det var där tanken på att kontakta sin förra arbetsplats, som var just Streteredsskolan, föddes.

– Sedan gillar jag att använda tekniken till att sammanföra människor, och eftersom jag undervisar både på natur- och samhällsprogrammen fick de arbeta tillsammans, även om de inte hade lektioner samtidigt, säger Jennie Bengtsson.

Eleverna kläckte sedan själva idén att parvis tillverka faktabroschyrer om ett engelsktalande land. Dessa broschyrer låg sedan till grund för steg två, när två par gick samman för att istället skriva skönlitterärt, där handlingen förlades till det aktuella landet men där faktan smögs in enligt principen ”show it – don’t tell it”, som en naturlig del av dramaturgin.

Usain Bolt och Beyoncé
– Vi har många elitidrottare bland våra elever och det märks i en del berättelser! En handlar om önskan att få träffa Usain Bolt på Jamaica, till exempel, medan en annan handlar om artisten Beyoncé, säger Jennie Bengtsson, som uppskattar att författarna har tänkt målgruppsanpassat.

Just därför är berättelserna runt 25 sidor långa, så det blir inga tjocka pocketböcker, men väl lättillgängliga för elever på högstadiet vars vana att läsa skönlitterärt på engelska inte alltid är så stor.

– Pedagogiskt är det ett väldigt bra sätt att jobba, eftersom eleverna har varit måna om att lämna ifrån sig bra texter som de kan stå för. Som lärare har jag fått många tillfällen att diskutera med eleverna och bedöma deras utveckling formativt. Samtidigt har det varit en balansgång att inte ”rätta” deras språk och texter för mycket, utan mer coacha dem så att de känner att det fortfarande är deras produkt när det är färdigt, säger Jennie Bengtsson.

Lär sig kompromissa
Eleverna själva är också nöjda, både med slutresultatet och kanske framförallt arbetssättet.

– Samarbetet mellan oss samhällsvetare och naturvetarna var både roligt och bra eftersom man inte bara var tvungen att jobba för sitt eget betyg och visa läraren vad man kunde, utan man var även tvungen att jobba för de andra personerna i gruppen och de som ska läsa böckerna. Att man aldrig tidigare hade pratat med någon av dem gjorde att jag hela tiden kände jag hela tiden måste vara flitig att arbeta, och göra det bra, säger eleven Axel Bodén, och hans ”kollega” Linnea Smalström håller med.

– Det jag främst har lärt mig är att tillit är oerhört viktigt, att acceptera att alla ser på stoff på olika sätt. Det är något som jag skall ta med mig i framtiden, säger Linnea.

Under hösten kommer böckerna och en utställning om deras tillkomst att visas på Stadsbiblioteket i Göteborg. Framåt jul, när eleverna på Streteredsskolan läst färdigt sina böcker, är det dags för en gemensam workshop med upphovsmännen.

– Under workshopen är tanken att högstadieeleverna ska få uppleva landet de läst om på olika sätt, genom aktiviteter skapade av gymnasieeleverna. Genom hela projektet får vi in nästan alla förmågor och möjligheten att arbeta formativt är oändlig, inte minst tack vare IKT-verktygen, alltså informations- och kommunikationsteknik. Vi är bara halvvägs komna i projektet men vi har redan fått fantastiska resultat, sett till elevernas utveckling, säger Jennie Bengtsson.

6660.jpg