Nio gymnasieelever i Göteborg har tilldelats Berzeliusstipendiet i kemi. Priset delas ut av Svenska Kemistsamfundet vid en festlighet i Stockholms stadshus på torsdag. Priset ska inspirera ungdomarna att fortsätta studera kemi.

Kemistipendiaterna är Gabriel Gustafsson, Lottie Phillips och Samuel Nilsson från Hvitfeldtska gymnasiet; Charlotta Edeland, Katrinelundsgymnasiet och Anna Kristiansen, Sigrid Rudebecks Gymnasium; Anton Andersson, Nistiman Yilmaz, Simon Lundegard och Zhalia Madjid från Polhemsgymnasiet.

De har tilldelats Berzeliusstipendiet som årligen ges till elever som studerar på ett naturvetenskapligt program, är nyfikna på kemi och tycker det är ett spännande ämne.

I år delas stipendiet ut för 56:e gången. 350 elever från hela landet får stipendium i år av Svenska Kemistsamfundet, vars främsta uppgift är att inspirera ungdomar till att studera kemi.

FN har utsett 2011 till International Year of Chemistry, Kemins år 2011. Berzeliusstipendiaterna får delta vid den svenska invigningen av Kemins år på torsdag i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Där kommer de att få träffa representanter för statliga myndigheter, företag, organisationer och universitet som alla brinner för kemi och kemisk kunskap.