Smitta hos elever och medarbetare. I samråd med Smittskydd Västra Götaland går skolklasser på tre skolor i Göteborg över till distansundervisning. Det gäller från och med måndag 23 november på två skolor och onsdag 25 november för den tredje. Anledningen är smitta hos elever på två av skolorna och hos medarbetare på en av skolorna.

På Lindåsskolan årskurs 7-9 och Ryaskolan årskurs 7-9 kommer de berörda klasserna att ha undervisning på distans, varvat med undervisning på skolan. På den tredje skolan är det en årskurs som kommer att gå över till distansundervisning. På denna skola berörs få elever av beslutet och därför går grundskoleförvaltningen inte ut med vilken skola det gäller.

Det är grundskolenämndens ordförande Helene Odenjung som tagit ett så kallat ordförandebeslut om att de aktuella skolklasserna ska få distansundervisning.