Undervisning på distans. Från och med i morgon, den 18 mars, kommer all undervisning på Göteborgs Stads gymnasieskolor, Komvux och yrkeshögskolan att genomföras på distans. Göteborgs Stad följer därmed regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation för att minska smittspridningen av covid-19.

Stefan Öhman, utbildningschef på utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

– Vi är förberedda och har planerat för en eventuell undervisning via distans sedan en vecka tillbaka, säger Håkan Larsson som är chef för HR och kommunikation på utbildningsförvaltningen.

I dag tar utbildningsnämnden det officiella beslutet, utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation, och från och med i morgon går gymnasieskolor, Komvux och yrkeshögskolan över till distansundervisning.

Använder olika metoder
Enligt Stefan Öhman, utbildningschef i på utbildningsförvaltningen är skolorna beredda.

– Vi arbetar med en mängd olika metoder som vi kan använda oss av för att på bästa sätt säkerställa elevernas måluppfyllelse när de inte befinner sig fysiskt i skolan, säger han.

När det gäller den digitala undervisningen säger Stefan Öhman att den utgår ifrån de digitala verktyg som redan finns på plats och används i skolorna.

– Fokus just nu är att kompetensutveckla lärarna i användningen av våra verktyg kopplat till den situation vi nu befinner oss i.

Lärarna finns på plats
Skolans personal kommer att utföra sitt arbete på ordinarie arbetsplats, förutsatt att man är helt frisk.

Arbetsplatsförlagt lärande (AFL), lärande i arbete (LIA) och praktik fortsätter enligt planerat. Även på gymnasiesärskolans individuella program på Katrinelund, Hökegården, Rosenhöjd, Högsbodal och Landala fortsätter verksamheten som vanligt.

Enligt Stefan Öhman kommer eleverna att även den närmsta tiden kunna genomföra sina studier på ett bra sätt.

– Jag är fullständigt trygg i att alla fantastiska rektorer och lärare kommer att hantera det här på ett utmärkt sätt, säger han.