Komvux, den kommunala vuxenutbildningen i Göteborg, bolagiseras och blir Studium vid årsskiftet. Studium ska i fortsättningen konkurrera med andra utbildningsföretag. Det är första gången i Sverige som en kommun bolagiserar vuxenutbildningen. Från och med den 1 januari 2002 är Komvux i Göteborg ett aktiebolag och heter Studium i Göteborg AB. Ingen kommun i Sverige har tidigare bolagiserat den kommunala vuxenutbildningen.

– Vi vill kunna använda flera utbildningsanordnare, inte bara Komvux. Konkurrens är bra även inom skolan, menar Vivianne Nilsson som är Utbildningsnämndens ordförande.Komvux valde mellan olika organisationsformer och efter en utredning, gjord av Björn Johansson på Stadskansliet, beslutade Göteborgs kommun att driva före detta Komvux i bolagsform.- Jag analyserade tre olika organisationsformer, utförarorganisation under vuxenutbildningsnämnden, egen nämnd eller eget bolag. Bolagsformen gör att före detta Komvux konkurrerar på i princip samma villkor som övriga utbildningsanordnare i Göteborg säger Björn Johansson.- För elevens del ska det inte spela någon roll om skolan bedrivs i bolagsform eller traditionell nämndform, säger Björn Johansson.Konkurrensutsatt utbildningKunskapslyftet som startade 1997, innebar startskottet för en konkurrensutsatt offentlig vuxenutbildning och sedan 1999 finns i Göteborg en beställarnämnd, vuxenutbildningsnämnden, som upphandlar den vuxenutbildning som politikerna anger inriktningen på.Komvux ansvarar idag för cirka 50 % av Göteborgs vuxenutbildningsutbud beställd av vuxenutbildningsnämnden. Detta innebär att Studium i Göteborg AB 1 januari 2002 har cirka 500 anställda och erbjuder 8 200 utbildningsplatser.”Spännande utmaning”- Som chef för Göteborgs stads vuxenutbildningsföretag är det en spännande utmaning att få vara med och fortsätta utvecklingen av de vuxnas studiesituation i staden. Komvux i Göteborg och dess personal är en oerhört kompetent utbildare och tillsammans skall vi göra Studium i Göteborg känt och erbjuda genuin kunskap i ny form, säger Kent Friman vd på Studium i Göteborg AB.Kerstin JannerbergVasa kunskapscentrum