Angeredsateljén får leva vidare. Konstutbildningen som särskilt vänder sig till ungdomar med invandrarbakgrund och unga människor från studieovana miljöer, har blivit en del av Dalslands folkhögskola. ”Vi är givetvis jätteglada, säger Lennart Larsson, projektledare och eldsjälen bakom verksamheten”.

Lennart Larsson är egentligen lektor vid HDK, högskolan för design och konsthantverk och det var vid ett samtal med en blivande elev på HDK som han fick idén att starta en skolverksamhet för ungdomar som annars kanske aldrig skulle komma i kontakt med en konstutbildning.

Flera söker vidare

5982.jpg– Vi vänder oss i hög utsträckning till invandrarungdomar och andra ungdomar som av olika skäl inte kan de så kallade koderna för studier på högre nivå. Tanken med denna grundutbildning är ju att få dessa ungdomar att våga söka sig till högre konstnärliga utbildningar och utvecklas vidare, säger Lennart Larsson.

Och det har uppenbarligen fungerat. Utbildningen är ettårig och i dag har flera elever som gått den sökt sig vidare till högre studier.

– Ja, vi har elever som exempelvis gått vidare till konstnärliga utbildningar på en högre nivå och inom arkitektur på Chalmers.

Samarbete gav nya möjligheter

Bakgrunden till projektet med Angeredsateljén, som av allt att döma nu går mot en permanentning av verksamheten, är i korta drag följande:

Angeredsateljén startade som ett projekt i september 2001 och fick bland annat EU-medel från URBAN-programmet som exempelvis syftar till att hjälpa långtidsarbetslösa och etniska minoritetsgrupper till integrering och fasta jobb.

Men nu vid årsskiftet om några veckor skulle det hela egentligen kunnat vara över om inte en ny möjlighet öppnat sig.

4A72_2.jpgGenom ett samarbetsavtal mellan Dalslands folkhögskola i Färgelanda, konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Folkuniversitetet så kan nu utbildningen leva vidare.

Får rätt till studiemedel

– Vi har nu inledningsvis 1,5 år på oss och under tiden kommer verksamheten att utvärderas och meningen är att den ska leva vidare också efter den tiden, säger Lennart Larsson.

På det här sättet blir Angeredsateljén en så kallad collegeutbildning som är en i Sverige förhållandevis ny utbildningsform i gränslandet mellan gymnasiet och högskolan.

Detta medför samtidigt att eleverna har rätt att söka studiemedel och studielån, vilket alltså inte varit möjligt hittills och att huvudmännen bakom samarbetsavtalet förbundit sig att utveckla Angeredsateljén.

Elevunderlaget ökar

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i mötet med Dalslands folkhögskola. Vi kan förlägga viss undervisning dit under perioder och elever från folkhögskolan kan t.ex. ta del av den teoretiska undervisningen vid Angeredsateljén.

Under tiden ökar hela tiden elevunderlaget för Angeredsateljén, alltfler har fått kännedom om utbildningen som är på god väg att bli en etablerad och självständig skola.

– Det är både roligt och spännande att vi nu har hittat en form att gå vidare, säger Lennart Larsson.

Fotnot:
I morgon torsdag den 11 december har eleverna på Angeredsateljén utställning på Blå Stället med start klockan 15.00. Utställningen hålls öppen till den 18 januari 2004.