Lyckat samarbete över gränserna. Hela 443 av cirka 470 personer som i våras gick korta kurser med inriktning på fordonsindustrin i Göteborg har nu fått jobb, de allra flesta på Volvo Cars. Många av dem är utlandsfödda.

– Ett mycket lyckat exempel på samarbete över gränserna, mellan kommunal och statlig verksamhet och det privata näringslivet, säger Jan Elftorp, chef för Göteborgs Stads förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Volvo Cars och deras underleverantörer har just nu ett mycket stort behov av arbetskraft efter att ha startat ytterligare ett skift. I våras genomfördes en rad korta utbildningar, mellan 1 och 12 veckor, utifrån företagens behov.

”Kort insats, sen snabbt i jobb”
– Det rör sig om truckförare och bilmontörer och mycket annat, men inga långa utbildningar, säger Jan Elftorp.

– Och det är det som är så bra. I stället för en lång utbildning med osäker framtid, har vi kunnat ge de här personerna en kort insats och sen snabbt i jobb, något som ju alla skriker efter: Att få ut våra medborgare i arbete.

Jan Elftorp säger att det finns en klar linje mellan utbildning och arbete här: Om man bara sköter utbildningen, får nästan alla jobb.

Tacksamt läge
– Väldigt få hoppar av. Och när rekryteringsbehovet på Volvo och underleverantörerna är så enormt, är det ett mycket tacksamt läge.

Förutom Göteborgs Stad har Volvo Cars, Arbetsförmedlingen, Fordonskomponentgruppen, Göteborgs tekniska College samt utbildnings- och rekryteringsföretaget Lernia deltagit i samarbetet.

I vissa fall har Volvo Cars bett kommunen plocka ut lämpliga personer som hade försörjningsstöd.

– I de fallen, 18 personer, har Volvo alltså frångått sin ordinarie rekryteringsordning och visat socialt ansvar. Även underleverantörerna har under samma premisser tagit emot 12 personer, säger Jan Elftorp.