När två månader av projektet Svetsutbildning i Kortedala har avverkats är erfarenheterna så goda att man redan planerar för en dubblering av antalet platser. Kanske kan ytterligare 16 platser för unga människor utan arbete beredas redan i höst.

Sedan svetsutbildningsprojektet i Kortedala i höstas tilldelats 3,2 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder kunde de 16 första kursdeltagarna välkomnas i januari.

Av 60 sökande antogs13 killar och tre tjejer mellan 18-25 år.

Praktiska övningar på förmiddagarna

– Målet är att de ska få en godkänd licens i minst en svetsmetod. Klarar de licensen erbjuds de jobb via bemanningsföretaget Svetsakademin, säger projektledaren Per-Anders Linglander.

Utbildningen är mycket flexibel och anpassad för respektive individs förkunskaper och nivå.

Förmiddagarna är helt koncentrerade på praktiska övningar i verkstaden medan eftermiddagarna varvas med teorietisk skolning om till exempel viktiga säkerhetsfrågor.

”Vi skulle kunna använda maskinerna ännu mer”

– Visst är konjunkturen ogynnsam just nu, men å andra sidan är det en perfekt tid att utbilda sig, säger Anders Linglander som redan börjat fundera över en utvidgning.

– Vi har gjort omfattande investeringar och ser att vi skulle kunna använda maskinerna ännu mer.

Kursdeltagarna lotsas till Kortedala från sju olika stadsdelar. Vid en eventuell utvidgning skulle Per-Anders Linglander gärna se att ännu fler stadsdelar medverkade.

5F50.jpg

13 killar och 3 tjejer, alla mellan 18 och 25 år, antogs till svetsutbildningsprojektet i Kortedala. Klarar de licensen i minst en svetsmetod erbjuds de jobb via bemanningsföretaget Svetsakademin. Foto: Björn Lager