"Det är först i kris som vi faktiskt tar steget att prova nya saker". Hålla avstånd, begränsa kontakter och minska smittspridning är tre begrepp som varit vanliga de senaste månaderna. Men hur håller man avstånd i en dansklass? Och hur kan man undervisa riskfritt i körsång? Margareta och Veronika är två lärare som flyttade ut sina lektioner och som märkte ökad kreativitet hos både sina elever och sig själva.

Som många verksamheter i stadsdelen fick kulturskolan på kort tid ställa om verksamheten på grund av covid-19. Kulturskolans verksamhet var igång under hela våren, men på ett lite annat sätt än vanligt.

Sång i det gröna väckte intresset

– Jag tänkte om, helt enkelt. Jag försökte skapa förutsättningar att undervisa så riskfritt som möjligt och ändå möta mina elever. Jag har varit tydlig med dem kring varför jag gjort som jag gjort, säger Margareta Rosberg.

Margareta undervisar i sång- och körverksamhet och har haft alla sina lektioner utomhus efter påsklovet. Istället för att undervisa inomhus bakom ett piano har Margareta och eleverna sjungit på olika platser i naturen. De har pratat mer teoretiskt kring sång, breddat undervisningen och gjort den mer gehörsbaserad. Och resultaten har varit över förväntan.

Margareta beskriver att undervisningen både har både blivit bredare och kunnat ha eleverna mer i centrum.

– Det finaste med den här perioden har varit att komma så nära eleverna. Jag har fått en väldigt god relation till dem, vi pratar corona och sång.  Det har inte varit samma perspektiv på läxor, vilket såklart kan vara viktigt, men det här var mer… det här är livet, nu ska vi alla försöka hjälpas åt att göra det bästa utifrån förutsättningarna.

Veronikas elever dansade med redskap

 Veronika Berglez, som är danspedagog, har förutom att lämna klassrummet och arbeta med avstånd i dansen, också använt en mängd nya redskap.

– Eleverna har fått dansa med bland annat rytmikflaggor och använt hattar, sjalar, ballonger, gymnastikband, fallskärm och dansbildmaterial. Jag ordnade en högtalare och gatukritor och så fick eleverna rita mönster att dansa utefter. Och drakar, jag har beställt stora drakar som går att dansa med utomhus.

Redskapen och utomhusmiljön gjorde eleven mer kreativa i dansen. Veronika Berglez berättar:

– Det jag märkte var att rummet blev gigantiskt. Vi jobbar mycket mer med eget skapande ute än inne. Ibland var det andra på skolgården som passade på att vara med och det blev en annan känsla.

Både föräldrar och elever har varit öppna till nytänkandet

Alla föräldrar Veronika och Margareta haft kontakt med har varit positiva till att de försökt tänka nytt. Veronika har involverat föräldrarna genom att skicka inspelade koreografier till varje elevs föräldrar, som underlag för eleverna att träna på hemma själva.

– Jag har såklart tyckt att det varit jättejobbigt med corona, men faktiskt också spännande att se vad man kan göra. Sång är något vi bär med oss, och våra lektioner var ibland också till glädje för förbipasserande som blev en spontan publik. Jag tror inte att mina elever kommer glömma vad vi gjort den här terminen, berättar Margareta.

Att undervisningen sker utomhus gör den även känslig för väderomslag. Båda lärarna har behövt tänka om när det regnat.

– Man kanske tänker att eleverna inte skulle komma om det var dåligt väder, men det gjorde de! Förutom att klä sig varmare har de fått stå och sjunga under tak och röra på sig med jämna mellanrum, säger Margareta Rosberg.

Lärarna tar med de förändrade arbetssätten till hösten

– Vårens arbete har påverkat mig som lärare, att jag ser att lärandet är mycket större och att våga prova andra sätt. I vanliga fall kanske vi funderar på att prova olika saker, men det är först i kris som vi faktiskt tar steget. Beroende på hur corona utvecklar sig och hur stora grupper jag får kommer jag veta att dessa möjligheter finns även i höst, säger Margareta Rosberg.

– Jag tycker den här perioden har utvecklat mig som pedagog och medarbetare. Som människa tänker jag mer på existensens villkor, att vi inte vet något om hur framtiden kommer bli. Men pandemin ser ut att hålla i sig, så jag planerar för en höst där vi kommer försöka vara ute så mycket vi kan. Kanske i inte snön, men så länge som det går. Jag har beställt litteratur som jag ska läsa i sommar så jag får fler metoder till hösten, säger Veronika Berglez.