Många ämnen att välja bland. Verksamheten i Kulturskolan i Göteborgs Stad bygger på deltagarnas delaktighet och inflytande. Det går att söka till Kulturskolan året om, men 15 maj är sista dagen för dem som vill vara med till första antagningen inför hösten.

Kulturskolan erbjuder konstnärlig och pedagogisk verksamhet för barn och unga mellan 6 och 19 år. Det finns drygt 90 kurser i olika ämnen, till exempel musik, bild och form, dans, teater, animation, film och foto.

– Vi har långa ämneskurser, men även korta kurser, lovverksamhet och öppen verksamhet.  Vi försöker hitta olika sätt så att barn och unga hittar till oss och känner att de vill ta del av vår verksamhet, säger Ulrika Jörgensdotter, processledare.

Kurser öppna för alla

Alla kan söka kurserna och de anpassas så långt det är möjligt. Men det finns också riktade och anpassade  kurser för barn och unga med funktionsnedsättning, som är en prioriterad målgrupp.

– Vi har haft Kulturfunk-grupper på Hisingen i tio år och anpassar innehållet efter deltagarnas behov. Vi utgår från musik och rörelse, men vi har också bjudit in gästlärare så att deltagarna får prova på till exempel bild och teater, säger Carina Hansson, musikpedagog.

Äldre får fördjupa sig

En annan prioriterad målgrupp är de äldre deltagarna och det beror delvis på att många av dem slutar.

– Vi försöker få dem att mötas över staden och ge en möjlighet att fördjupa sig. Men vi vill också visa att det inte är för sent att börja på Kulturskolan som äldre. Vi fokuserar på upplevelsen av kultur och då är samverkan med kulturinstitutioner viktigt. Det har Ungdomsbiennalen i Angered, säger Emma Nyman.

Maria Fräki är konstnärlig ledare för Ungdomsbiennalen.

Ungdomsbiennalen i Angered

Ungdomsbiennalen är för dem som redan går i Kulturskolan och är mellan 13 och 19 år. Det primära målet är en produktion och ett delmål är att samverka med professionella kulturaktörer i staden.

– Vi vill inspirera ungdomarna till att man kan arbeta professionellt med kultur och att upptäcka de kulturella arenor som finns. De får åka till Göteborgsoperan på studiebesök, titta på föreställningar och vi har satt upp egna föreställningar där, säger Maria Fräki, konstnärlig ledare.

Kreativa lösningar

Covid-19-pandemin har påverkat Kulturskolans verksamhet på många olika sätt.

– Våra lärare arbetar med konstnärlig och skapande verksamhet och de är kreativa personer. De har varit fantastiska med att hitta lösningar för att ställa om verksamheten, säger Sofia Odhagen, processledare.

Kulturfunk på Hisingen har haft undervisning på distans under vårterminen och pedagogerna har gjort digitala filmer med övningar, sånger och danser till eleverna.

– De har fått låna hem kassar med material: sjalar, rep och instrument, säger Malin Ericson, danspedagog, och tillägger att alla längtar tillbaka till att träffas på riktigt.

Teater utomhus

Ungdomsbiennalen i Angered gör en film istället och hoppas kunna sätta upp den nya föreställningen på Göteborgsoperan på sportlovet nästa år. Teaterverksamheten i City har flyttat utomhus till Björngårdsvillans utomhusscen i Slottsskogen.

– Det fanns en rädsla kring hur eleverna skulle ta emot undervisningen utomhus, men överraskande nog har responsen varit övervägande positiv. Att vara utomhus har gett oss pedagoger nya kreativa idéer om hur vi kan forma lektionerna. Eleverna har fått spela på scenen, men de har även fått utgå från en begränsad yta i naturen intill scenen och skapat en minipjäs utifrån miljön. De har fått bredda sitt begrepp över vad teater kan vara och så har vi fått besök av oväntade medspelare, som harar och rådjur, säger dramapedagogen Anna-Malin Bjersing och teaterpedagogen Linnéa Christensen.

Öppen ateljé på Spacet

En del deltagare har valt att göra uppehåll från Kulturskolan under covid-19-pandemin. Men enligt Sofia Odhagen är det färre än väntat. Korta kurser och öppen verksamhet har i viss mån fått ställas in under pandemin och/eller begränsat antalet deltagare. Till exempel har Spacet i Tynnered öppen verksamhet för skapande. Fyra barn från 8 år och uppåt kan boka plats vid varje tillfälle. Tisdagar är det fokus på film. Onsdagar och fredagar är det öppen ateljé.

– Ibland föreslår vi vad de kan göra, till exempel om vi ska trycka. Annars får de komma hit med sin idé och göra det som de vill, vilket är det de flesta gör, säger Eva Linder, konstpedagog.

Förhoppningen är att kunna ha en utställning i slutet av vårterminen. Ett lager med konstverk håller på att byggas upp för detta.

– Vi har konstnärsmaterial, men jobbar också med återvinning. Vi försöker få barnen att använda det som man normalt inte ser som ett bra material, grundtanken är att allt kan bli konst, säger Susanne Thornell, konstpedagog.