En del av grundskoleförvaltningen från 1 januari. Vid årsskiftet blir kulturskolan en del av grundskoleförvaltningen. Det ska på sikt leda till att kulturskolan ska bli mer likvärdigt och tillgänglig för alla Göteborgs barn och ungdomar.

Den 1 januari försvinner stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad och som ett resultat av det blir kulturskolan en del av grundskoleförvaltningen. För kulturskolans deltagare innebär det ingen förändring utan kulturskolornas verksamhet fortsätter som vanligt. Men på sikt är det meningen att kulturskolan ska bli mer likvärdig.

Likvärdighet var också temat för en gemensam studiedag för kulturskolans medarbetare den 20 oktober. Föreläsaren Lena Lindgren, forskare vid Göteborgs universitet betonade att likvärdighet inte betyder lika för alla.

Tydligare och mer tillgänglig

Istället betyder det att det är barn och ungas olika förutsättningar och intressen som på sikt ska ligga till grund för kulturskolans utbud. Kulturskolans utbud ska också bli mer tillgängligt och kunna nå alla barn och ungdomar mellan 6 och 19 år i hela Göteborg.

I dag är de sju kulturskolorna i Göteborg knutna till stadsdelarna, vilket innebär att barn och unga i första hand kan söka kurserna i det område där de bor.

Hanna Brehmer och Henrik Oscarsson vid kulturskolan Hisingen är två av de runt 300 medarbetare som från nyår blir en del av grundskoleförvaltningen. De ser fram emot att vara med och utveckla kulturskolans verksamhet.

– När vi blir en kulturskola för hela Göteborg hoppas vi att verksamheten ska bli tydligare med ett samlat utbud, säger Hanna Brehmer, som är kulturpedagog med uppgift att utveckla kulturskolan.

– Verksamheten blir också mer tillgänglig när barn och unga kan söka kulturskolans aktiviteter över hela Göteborg, säger Henrik Oscarsson lärare med piano som huvudämne.

 Ta del av kompetens

Eeva Bolin Johansson, projektledare vid grundskoleförvaltningen, ser fram mot att kulturskolan blir en del av förvaltningen. Inte minst att få ta del av kulturskolans kompetens.

– Medarbetarna har erfarenheter av att arbeta med kultur tillsammans med eleverna. Det kommer göra grundskolans verksamhet bättre. Vi hoppas kunna samarbeta kring frågor för som att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar, säger Eeva Bolin Johansson.