Pilotprojekt i Bergsjön. Förskolan gynnar barns lärande och utveckling. Ändå är det många barn i Göteborg som är hemma med sina vårdnadshavare. Nu pågår ett pilotprojekt för att öka kunskapen och stödet till familjer så att fler barn blir inskrivna i förskolan.

I Bergsjön finns ungefär 100 barn i åldern 3–5 år som inte går i förskola. Orsakerna är många. En av dem är kunskapsbrist.

– Det finns vårdnadshavare som inte vet om att de kan få plats för sina treåringar på avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Många föräldrar frågar också efter ett praktiskt stöd och information om hur de söker till förskola, säger Nina Åkeson.

Hon leder pilotprojektet Fler barn i förskola i Bergsjön som ska visa vägen för hur staden kan arbeta för att fler barn ska få ta del av förskolans utbildning.

Information där föräldrarna finns

Under hösten har personal som dagligen möter vårdnadshavare i sitt arbete i Bergsjön, till exempel på barnavårdscentraler, medborgarkontoret, bibliotek och integrationscentrum, fått information om förskolan.

– Alla ska kunna svara på frågor om förskolan, veta var det finns mer information och kunna hänvisa vårdnadshavarna rätt. Vi har också utbildat nyckelpersoner i ansökningsprocessen till förskola, som personal på medborgarkontoret, försörjningsstöd, öppen förskola, Kompetenscenter, för att de ska kunna hjälpa familjer att ansöka i e-tjänsten och fylla i blanketter.

Tanken var också att satsa på uppsökande verksamhet, men pandemin satte stopp för de planerna. Nina hoppas att det ska kunna komma igång senare i år.

Stöd för att få det att fungera praktiskt

Vårdnadshavare väljer även att ha sina barn hemma av praktiska skäl. En del familjer måste flytta ofta och vet inte var de ska bo nästa månad. De behöver hjälp med att tänka hur det kan bli genomförbart att ha barnet i förskola och veta vem som kan stötta dem.

Andra familjer kan ha svårt att lämna och hämta, vilket gör att de inte tycker det är värt att ha barnet på förskolan några timmar om dagen. De som möter vårdnadshavarna behöver försäkra dem om att 15 timmar i veckan kan göra stor skillnad för barnens språkutveckling och göra dem bättre rustade för att börja skolan.

Till sin hjälp har de som möter föräldrarna tryckt material och filmer på 11 språk.

– Nu har vi satt grunden för ett bra samarbete som kan ge fler barn chansen att lära och utvecklas tillsammans med kompisar och pedagoger i förskolan i Bergsjön. Förhoppningen är arbetssättet kan spridas till fler områden i staden, säger Nina Åkeson.

Projektet är ett samarbete mellan förskoleförvaltningen, socialförvaltningen Nordost och Jämlik Stad.