Teckenspråk i fokus den 11 maj. Vill du lära dig mer om dövas livssituation? Då har du möjlighet på tisdag den 11 maj när kunskapsdagen “Teckenspråk i fokus 2021” arrangeras digitalt av Teckenspråksforum i Göteborgs Stad. Förmiddagen vänder sig till dem som möter döva i sitt arbete och eftermiddagen är öppen för alla.

Den 14 maj är det Teckenspråkets dag och sedan 2014 har Teckenspråksforum arrangerat en kunskapsdag i anslutning till den.

– Vi samarbetar alltid ihop med museerna i Göteborg. Tidigare har vi varit på Stadsmuseet och Konstmuseet, i år är vi på Röhsska museet, säger Annika Heidlund, informatör på Teckenspråksforum.

Sänds på Youtube

Evenemanget brukar vara på plats. Förra året fick det ställas in på grund av covid-19-pandemin och i år blir det digitalt.

– Det blir en Youtube-sändning på eftermiddagen den 11 maj med start klockan 13. Den är öppen för alla och sändningen är både på teckenspråk och talad svenska.

Föreläsningar och guidningar

Det blir tre föreläsningar och två inspelade guidningar för Röhsska museet som blandas med andra diskussioner och samtal. Ingela Holmström, filosofie doktor på Stockholms universitet, föreläser under rubriken “Tolkning, tillgänglighet och delaktighet för döva – som patienter eller medborgare?” SVT kommer för att berätta hur kanalen jobbar med att välja program, vad är det som tolkas och hur tolkningsprocessen går till.

– Vi har även en mer personlig berättelse av Torbjörn Svensson som i ung vuxen ålder blev dövblind, hur han hanterade sin livskris och styrka att komma tillbaka och leva ett vanligt liv som alla andra.

Delar ut hedersomnämnande

Ett hedersomnämnande delas ut varje år till någon eller några som gjort något speciellt kopplat till döva, teckenspråk och tillgänglighet. Förra året gick hedersomnämnandet till Göteborg & Co för Kulturkalaset. Det kunde inte delas ut då utan det kommer att delas ut i år i stället.

Motiveringen lyder: ”Göteborg & Co skapar frihet att tillsammans med vänner uppleva Kulturkalaset och möjlighet för döva att delta i kulturlivet. Arrangörerna arbetar på ett kontinuerligt och inspirerande sätt för att förbättra tillgängligheten för döva.”

Fler aktiviteter

Under förmiddagen arrangeras en digital frukostföreläsning med Ingela Holmström. Den vänder sig till dem som möter döva i sitt arbete. Föreläsningen kräver anmälan. I Göteborg sker fler aktiviteter för att uppmärksamma teckenspråkets dag: Stadsmuseet publicerar teckenspråkstolkade filmer om kampen för kvinnlig rösträtt, Konsthallen livesänder tolkade visningar på sin facebooksida och

Alfons Åbergs kulturhus publicerar tolkade sagoläsningar av Alfonsböcker.