Pilotprojekt med tio träffar. Föräldrar och vårdnadshavare i Biskopsgården erbjuds en kurs i värdegrundsfrågor med det lokala Bygga broar-teamet. Första träffen är den 22 september. “Vi hoppas att föräldrarna ska känna sig stärkta i sin roll, men också att de får träffas och utbyta erfarenheter med andra”, säger Linda Ohlsson, utbildningsansvarig och ansvarig för Bygga broar i Sverige.

Abir Hammoud håller i träffarna tillsammans med tre andra. Foto: Privat

Bygga broar är en modell för ett värdegrundsarbete som används i Göteborgs Stad. Västra Hisingen har använt den sedan 2011, främst i förskola och skola. I Biskopsgården finns sedan 2015 också ett Bygga broar-team. I samverkan med den ideella föreningen Acting 4 change har teamet fått pengar av social resursförvaltning i Göteborgs Stad för att stärka civilsamhället.

– Teamet har jobbat ute i området och mött familjer under åren. Nu har vi tillsammans under det här året utvecklat en föräldrakurs, där vi vid tio tillfällen kommer att prata om värdegrundsfrågor, säger Linda Ohlsson.

Anpassat för vårdnadshavare

Abir Hammoud håller i träffarna tillsammans med med Mashair Ahmed Omer, Gurhan Mohammed och Frida Blixti teamet. Hon berättar att idén kommit från vårdnadshavare som hört talas om Bygga broar-arbetet i förskola och skola.

– Grundutbildningen i Bygga broar är riktad till yrkesverksamma. Vi har justerat modellen så att den är mer anpassad till vårdnadshavare.

Första träffen

Linda Ohlsson är utbildningsansvarig och ansvarig för Bygga broar i Sverige.

Den första träffen är den 22 september på Sjumilahallen från klockan 16 till 19. Det krävs anmälan och det finns plats för 15 deltagare.

– Vi tyckte att 15 personer var lagom. Träffarna bygger mycket på att diskutera och resonera kring olika frågor. Vi är flexibla, är man intresserad och kanske inte kan komma den här onsdagen, då är man välkommen nästa, säger Abir Hammoud och tillägger att de erbjuder barnpassning för barn från sex år och uppåt.

Olika teman

Det är olika teman varje träff och de hålls på lätt svenska. På den första träffen handlar det bland annat om barnperspektivet och vad integration innebär. Men också om hur familjen och samhället tillsammans kan skapa bra förutsättningar. På de kommande träffarna handlar det till exempel om värderingar, jämställdhet, barnuppfostran, olika former av våld, hur man kan göra för att stärka barn så att de inte hamnar i kriminalitet, hälsa och rättigheter.

Vad hoppas ni att träffarna ska ge föräldrarna/vårdnadshavarna?

– Att vara förälder är ett av de svåraste uppdragen man kan ha, på träffarna får de tillfälle att prata om det som de annars inte pratar om. Vi hoppas på stärkta föräldrar och ett stärkt samarbete mellan förskola, skola och familjen. Vi har högt till tak på träffarna och vi kommer att lägga fokus på att ha respekt för varandra, säger Linda Ohlsson.