Språkundervisning som för samman. Hallå där Jennie Bengtsson, engelskalärare på Katrinelundsgymnasiet, som tilldelats 25 000 kronor för sitt projekt Coming together. Vad handlar projektet om?

– Det är ett informations- och kommunikationsteknik-projekt och det handlar om att använda internetbaserade tekniker för att utveckla lärandet. Jag förde samman två klasser, en från natur och en från samhäll, för att de skulle jobba tillsammans två och två. Eleverna kom själva på idén att tillverka en faktabroschyr om ett engelsktalande land. Dessa broschyrer låg sedan till grund för steg två, där två par gick samman för att skriva en skönlitterär berättelse där handlingen förlades till det aktuella landet och faktan smögs in.

– Eleverna fick en målgrupp – en sjundeklass på Streteredsskolan i Kållered. Eleverna har under hela processen haft kontakt med varandra, och med högstadieeleverna genom bloggar och brev. Jag har följt deras arbete genom Google Docs.

Vad hände med berättelserna?
– Sjuorna fick dem och vi anordnade en workshop där de fick komma till oss. Fokus var på att uppleva de olika länderna genom bland annat dans och mat. Efter det hade vi en bokrelease på Stadsbiblioteket. Det här var i december förra året när vi fått berättelserna i bokform från tryckeriet. Eleverna läste sina alster och fick äntligen lämna över berättelserna i bokform till dem de skrivit för.

Vad har projektet gett eleverna?
– Eftersom det fanns en annan mottagare – flera mottagare – än bara lärare, för det de skulle skriva, skärpte sig fler och ville verkligen göra något bra. Det var inte en uppgift som bara försvann i ett lärarhål på Hjärntorget. Här satte eleverna mer sin stolthet på spel och då vill man att det ska bli bra. Förhoppningsvis lärde de sig inte bara om landet de skrev om själva utan också om andra länder. Dessutom fick de jobba med det entreprenöriella. Det var svårt för en del att få ihop en bok men som kunde blomma ut på andra sätt. Det var till exempel många som tog ett fantastiskt stort ansvar när det gäller workshopen eller i kommunikationen med eleverna i sjuan.

Vad tycker dina elever själva om projektet?
– Det beror nog på vem du frågar. Och när. Två veckor före deadline skulle de nog ha sagt att det var det värsta de varit med om. Men i efterhand har de sagt att det var jätteroligt och att det var jättekul att få jobba med nya människor.

När får du priset?
– På Skolverkets språklärargala på Posthotellet 11 december. Galan är en möjlighet för språklärarna att förkovra sig i den nyaste forskningen. Förutom att ta emot priset ska jag även presentera mitt projekt i en halvtimme.

Vad ska du göra med pengarna?
– Just nu är jag föräldraledig, men när jag kommer tillbaka är tanken att jag ska kunna kompetensutveckla mig. Jag vill vidareutveckla det här och ta det till nya klasser och elever, till exempel göra något liknande för nyanlända elever.