Fler elever i årkurs 9 blir behöriga till gymnasiet. Insatser i de tidiga åldrarna är viktiga och behöver bli fler. Samtidigt står skolorna inför utmaningen att anställa fler behöriga lärare. Detta framgår av grundskoleförvaltningen kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020.

– Rektorerna och lärarnas åsikter är viktiga, och genom våra kvalitetsdialoger får de göra sina röster hörda. Tillsammans med exempelvis enkäter, betyg och annan statistik fungerar kvalitetsdialogerna sedan som underlag till grundskoleförvaltningens årliga kvalitetsrapport, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling.

– Utifrån kvalitetsrapporten prioriterar vi utvecklingsområden inför det kommande årets kvalitetsarbete, fortsätter han.

I den här filmen presenterar Bengt Randén, förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen, de viktigaste resultaten och lärdomarna från kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020.