Backa kulturhus i Göteborg blir platsen för en europeisk konferens om Family learning som startar på onsdagen. Ett 80-tal delegater från åtta länder deltar, bland annat från Vitryssland och Rumänien. Family learning är en engelsk idé där tanken är att barns lärande inte bara ska ske i skolan utan också i vardagen.

– Främst kommer lärare och andra som är knutna till skolan, men även socialtjänstemän och sociologer, säger Barbro Paget på Studieförbundet Vuxenskolan.

3.500 besökare varje år

Hon är koordinator för det Family learning center som finns i Backa sedan snart fyra år och som fortfarande är Sveriges enda. Tanken bakom Family learning är att lärandet inte bara ska ske i skolan, utan hela tiden i vardagen och över generations- och etniska gränser.

– I Backa har vi cirklar och gruppverksamheter för barn, ungdomar vuxna och äldre. Dessutom ordnar vi kulturarrangemang, föreläsningar och annat, så totalt har vi runt 3.500 besökare per år, berättar Barbro Paget.

Samarbetar med Sjöfartsmuseet

Här kan barn få hjälp med läxläsningen. Och kanske föräldrarna också, till exempel om det rör sig om en invandrarfamilj som har svårt att förstå språket i matteboken.

– Då har vi lärare som behärskar olika språk och som kan översätta och förklara. Sedan blir det lättare för föräldrarna att hjälpa barnen därhemma. Och här kan en mormor ta del av ett barnbarns datakunskaper, medan mormor kan lär ut något hantverk till ungdomarna i gruppen, säger Barbro Paget.

– Tanken är också att vi ska medverka på bibliotek, museer och andra ställen där det finns en naturlig möjlighet till lärande. Och nu inleder vi ett samarbete med Sjöfartsmuseet i Göteborg, som kommer att ha två Family learning-söndagar under hösten.

Stort behov av nya handledare

Family learning är en idé som spridit sig från England under de senaste tio åren. Stadsdelen Tower Hamlets i London är projektägare till ett EU-projekt som heter ”Att bygga upp Family learning i lokalsamhället”. I det projektet medverkar även Göteborgs Stad och det är därför som Backa nu fått i uppdrag att arrangera konferensen, som pågår 10–13 september.

– Här kommer bland annat att presenteras utbildning och riktlinjer för handledare inom Family learning. Idag finns ett stort behov av sådana handledare, säger Babro Paget.