Utbildningar ska synas mer. Visste du att Hammarkulletorget 62 B är en samlingspunkt för en rad olika utbildningar? Bakom entrén döljer sig både Göteborgs universitet, Chalmers och Folkhögskolan i Angered. Här växer visionen om ett lärandets torg i Hammarkullen.

Att Folkets Hus, biblioteket och medborgarkontoret ligger på Hammarkulletorget 62 B är lätt att se från utsidan.

– Men att både Göteborgs universitet, Chalmers och Folkhögskolan i Angered finns längre upp i huset är inte lika känt, säger Sofia Emanuelsson som anställts av Utveckling Nordost som samordnare för en förstudie om Lärandets torg i Hammarkullen.

Utbildningarna ska synas mer
Förstudien ska försöka göra det som ryms i huset mer synligt. Förhoppningen är att det på sikt ska leda till att fler Hammarkullebor söker till högre utbildningar. Visionen är att skapa ett Lärandets torg i Hammarkullen – så att de olika slags utbildningarna syns mer, är lättare att nå och därmed blir en bättre resurs för området.

Samordnaren Sofia Emanuelsson har under många år arbetat med bistånd och internationellt samarbete, främst kring mänskliga rättigheter.

– Uppdraget i Hammarkullen har ju ett mer lokalt perspektiv, men samtidigt möter jag hela världen här. Det känns spännande!

Mer attraktivt Hammarkullen
Tanken bakom Lärandets torg är att de som finns vid Hammarkulletorget ska arbeta mer tillsammans. Genom att locka fler utbildningar och studenter till sig, gärna boende i Hammarkullen och övriga Angered, ett aktivt kulturliv och öppenhet ska Lärandets torg stärka Hammarkullens profil som ett centrum för bildning och utbildning. Det kan bli ett centrum för kunskap om hur man bygger en hållbar stad.

I sin tur kan det göra Hammarkullen attraktivt för fler företagare att etablera sig, vilket skapar jobb. På sikt ska Hammarkullen bli en bättre plats att bo, arbeta och verka på.

Inbjudande entré
För att det ska lyckas måste ett antal frågor lösas. Och det är de frågorna som förstudien ska försöka ge svar på.

– Det handlar bland annat om hur vi ska kunna samverka och använda lokalerna på ett bättre sätt. Vi pratar till exempel om att bygga en mer inbjudande entré till Hammarkulletorget 62 B, säger Sofia Emanuelsson.

Därför är också fastighetsägaren Göteborgslokaler aktiva i projektet. Göteborgslokaler äger även centrumbyggnaden på torget, som finns med i diskussionerna. Arkitektstudenter på Chalmers kommer att genom sina studentprojekt ge idéer till hur den fysiska miljön kan utformas för att främja utvecklingen av ett Lärandets torg.

Många olika huvudmän
Som i alla byggprojekt måste det till pengar för att bekosta en ny entré och vem ska betala? Alla som har intressen i huset har olika ägare eller huvudmän. Folkets Hus är en förening, Folkhögskolan i Angered är en ideell förening för bildning, Chalmers en stiftelse och Göteborgs universitet en statlig utbildningsanordnare. Medborgarkontoret drivs av stadsdelsförvaltningen, som är kommunen, och Göteborgslokaler är ett kommunalt bolag med krav på att de ska vara affärsmässiga.

– Att det finns så många olika huvudmän är en utmaning! Men samtidigt finns det ett politiskt stöd för visionen om Lärandets torg så vi räknar med att kunna hitta en lösning av något slag, säger Sofia Emanuelsson.

Förstudien kommer att pågå under hela 2013 och framåt hösten ska förslag presenteras på hur idéerna ska kunna genomföras.