"Verksamhetsförlagd utbildning är grundskolans viktigaste verktyg". Svenska studenter röstar varje år fram sin ”Drömarbetsgivare” i företaget Universums företagsbarometer. Göteborgs Stad rankas i år som tvåa bland dem som studerar till lärare och förskollärare. Den verksamhetsförlagda utbildningen i grundskolorna får också högt betyg av lärarstudenterna.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en högt prioriterad fråga hos grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Att ha skickliga, behöriga lärare som trivs med sitt arbete är en grund för att ge eleverna undervisning med hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättningar.

– VFU är grundskolans viktigaste verktyg för att få nya kompetenta lärare. Genom att erbjuda VFU-platser med hög kvalitet bidrar vi till välutbildade lärare och blir attraktivare för lärarstudenterna när de ska söka jobb, säger Bengt Randén, förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen.

”Tack till alla engagerade”

Det senaste året har ungefär 1 200 studenter gjort sin verksamhetsförlagda utbildning i Göteborgs Stads skolor. När grundskoleförvaltningen frågade de studenter som gjorde sin första period våras, svarade de att de har trivts, fått bra handledning och lärt sig mycket. Att de som studenter har känt sig trygga och välkomnade är något som är tydligt i svaren.

– Det är fantastiskt att få feedback på att det goda arbetet alla VFU-handledare gör ute på skolorna ger resultat. Jag vill rikta ett stort tack till alla engagerade VFU-handledare för deras viktiga arbete, säger Bengt Randén.